Raziskava ITC: e-poslovanje

sreda, 15. februar 2017

Elektronsko poslovanje postaja vedno pomembnejše tako za mala kot tudi za velika podjetja. Medtem ko številna podjetja ugotavljajo, da je e-poslovanje lahko stroškovno učinkovit način za privabljanje strank, pa se mnoga pri tem srečujejo s precejšnjimi izzivi in vprašanji.

Zato je Mednarodni trgovinski center (ITC) pričel izvajati mednarodno raziskavo o izzivih, s katerimi se podjetja soočajo pri e-poslovanju. ITC je agencija Združenih narodov in Svetovne trgovinske organizacije, ki podpira mala in srednje velika podjetja (MSP) pri krepitvi mednarodne konkurenčnosti na svetovnih trgih. Namen raziskave je boljše razumevanje izzivov, s katerimi se podjetja srečujejo pri čezmejnem e-poslovanju.

Vprašalnik je dostopen na povezavi SME E-Commerce Competitiveness Survey.

V raziskavi lahko sodelujete do petka, 17. marca 2017.

S sodelovanjem v raziskavi boste pripomogli k oblikovanju programa ukrepov ITC, potrebnih za uspeh MSP na spletnih trgih ter praktičnih rešitev in globalne politike za zmanjšanje ovir pri mednarodnem e-poslovanju. Odgovori bodo ostali anonimni.

Dodatne informacije:
International Trade Centre (ITC)
E: ecommerce@intracen.org