Razpis Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) s področja surovin

četrtek, 09. januar 2020

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo s svojim programom RawMaterials vabi vloge za svoj razpis za zagon in podporo malim in srednjim podjetjem. Ta podpira razvoj inovativnih izdelkov in storitev, ki lahko vplivajo na sektor surovin ali koristijo partnerjem EIT. Leta 2020 se osredotočajo na naslednje teme:
  • raziskovanje in ocena virov surovin;
  • rudarjenje v zahtevnih okoljih;
  • povečana učinkovitost virov v mineralnih in metalurških procesih;
  • recikliranje in optimizacija materialnih verig za izrabljene izdelke;
  • nadomestitev kritičnih in strupenih materialov ter za optimalno delovanje;
  • oblikovanje izdelkov in storitev za krožno gospodarstvo.

Za ta razpis EIT išče podjetja, ki razvijajo rešitve in se ukvarjajo s trajnostnimi materiali za prihodnjo mobilnost, pa tudi surovinami in krožnim gospodarstvom.

Prijavite se lahko start-up ali spin-off podjetja, registrirana v času prijave in mlajša od petih let, ter mala in srednja podjetja, ki so začela poslovati pred manj kot petimi leti in so pripravljena okrepiti svoje poslovanje z uvedbo novih in inovativnih izdelkov. Prosilci morajo imeti operativno podružnico v eni od držav članic EU ali v državah, povezanih z H2020.

Roki za prijavo:
  • 17. januar 2020
  • 15.  maj 2020
  • 4. september 2020

Do 12 mesecev je financiranje vredno do 60.000 EUR.

Več informacij o razpisu Start-up and SME Booster Call 2020: eitrawmaterials.eu/booster-call

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be