Razpis za posredovanje interesa za izvedbo Projekta Prukljan v mestu Skradin

torek, 09. januar 2018

Ministrstvo za državno lastnino je objavilo Razpis za posredovanje interesa s predložitvijo pisma o nameri in konceptualnega načrta za izvedbo "Projekta Prukljan" v mestu Skradin.
 
Rok za oddajo pisma o nameri z izjavo o interesu je 1. marec 2018 do 12:00 ure.

Kontakt:
Ministarstvo državne imovine
Dežmanova 10, 10000 Zagreb
E: info@midim.hr