Revizijsko poročilo Evropskega računskega sodišča o digitalni preobrazbi industrije v Evropi

ponedeljek, 28. september 2020


Evropa ne izkorišča v celoti naprednih tehnologij, da bi uvajala inovacije in ostala konkurenčna. Nekatere države še vedno nimajo nacionalnih strategij za digitalizacijo ali niso sprejele določenih specifičnih ukrepov, kot je vzpostavitev vozlišč za digitalne inovacije, opozarjajo revizorji.

Evropskega računskega sodišča. Digitalna preobrazba industrije ali digitalizacija ne pomeni le pridobivanja nove opreme in sistemov IT. Vključuje tudi razmislek o vseh vidikih poslovnega procesa ob upoštevanju možnosti, ki jih nudijo nove tehnologije.

Revizijsko poročilo

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be