Rezultati indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2020

torek, 16. junij 2020


Evropska komisija je objavila rezultate indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2020, s katerim spremlja splošno digitalno uspešnost Evrope in napredek držav članic EU pri njihovi digitalni konkurenčnosti.

Slovenija se po indeksu DESI z 51,2 točke uvršča na 16. mesto med 28 državami EU. Povprečje EU znaša 52,6 točke. Uspešnost je glede na lani (48,7) izboljšala zaradi napredka pri vseh kazalnikih DESI, največ je napredovala na področju digitalnih javnih storitev.

The Digital Economy and Society Index (DESI)

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be