Romunija in Bolgarija sta najmanj inovativni članici EU

torek, 29. junij 2021
Evropska komisija je 21. junija objavila redni letni pregled stanja inovacij v EU (European Innovation Scoreboard 2021), ki kaže, da se evropska inovacijska uspešnost še naprej izboljšuje po vsej EU. V povprečju se je inovacijska uspešnost od leta 2014 povečala za 12,5 %.

Na globalnem trgu ima EU prednost pred Kitajsko, Brazilijo, Južno Afriko, Rusijo in Indijo, medtem ko imajo Južna Koreja, Kanada, Avstralija, ZDA in Japonska prednost pred EU. Letošnji evropski pregled stanja inovacij temelji na revidiranem okviru, ki vključuje nove kazalnike o digitalizaciji in okoljski trajnosti.

V Poročilu so države EU, glede na uspešnost, razdeljene v 4 skupine: voditelji inovacij, močni inovatorji, zmerni inovatorji in nastajajoči inovatorji.

Švedska še naprej ostaja vodilna v EU na področju inovacij, sledijo ji Finska, Danska in Belgija. Vse te države dosegajo uspešnost na področju inovacij, ki je precej nad povprečjem EU.

Skupine uspešnosti so geografsko koncentrirane. Voditelji inovacij in večina močnih inovatorjev se nahaja v severni in zahodni Evropi, večina zmernih in nastajajočih inovatorjev pa v južni in vzhodni Evropi.

V povprečju se je inovacijska uspešnost EU od leta 2014 povečala za 12,5 %. Najbolj se je povečala uspešnost na Cipru, v Estoniji, Grčiji, Italiji in Litvi.

5 držav članic je izboljšalo uspešnost za 25 % ali več (Ciper, Estonija, Grčija, Italija in Litva), 4 države članice so dosegle izboljšanje uspešnosti med 15 % in 25 % (Belgija, Hrvaška, Finska in Švedska), v 8 državah članicah pa se je uspešnost izboljšala med 10 % in 15 % (Avstrija, Češka, Nemčija, Latvija, Malta, Nizozemska, Poljska in Španija). Preostalih 10 držav članic je doseglo izboljšanje do 10 %.

V primerjavi EU z izborom svetovnih konkurentov, je Južna Koreja najbolj inovativna država, saj je leta 2014 dosegla 36 % večjo uspešnost kot EU, leta 2021 pa 21 % večjo uspešnost.

Inovacijska uspešnost se je v obdobju od leta 2014 povečala v 225 od skupno 240 regij. Najbolj inovativna regija v Evropi je Stockholm na Švedskem, sledita mu Etelä-Suomi na Finskem in Oberbayern v Nemčiji. Danski Hovedstaden je na 4. mestu, švicarski Zürich pa na 5. mestu.

V poročilu je navedeno, da sta Romunija in Bolgarija med državami članicami EU, na najnižjem mestu lestvice uspešnosti nacionalnih inovacijskih sistemov. Romunija in Bolgarija sta uvrščeni na seznam nastajajočih inovatorjev, skupaj s Hrvaško. Po mnenju Komisije v to kategorijo spadajo tiste države, ki imajo inovacijsko uspešnost pod 70 % povprečja EU.Grčija in Slovenija sta uvrščeni na seznam zmernih inovatorjev, katerih inovacijska uspešnost je še vedno pod povprečjem EU.

Evropska Komisija v poročilu ugotavlja, da se je inovacijska uspešnost med leti 2014 in 2021 izboljšala pri vseh 27 državah članicah. Uspešnost Bolgarije in Romunije se je povečala za 7,2 %, oziroma 4,1 %. Med članicami EU v jugovzhodni Evropi se je najbolj izboljšala uspešnost Grčije in sicer za 25,9 %. Na 2. mestu je Hrvaška z 21,5 %, medtem ko je Slovenija v tem obdobju dosegla najmanjši napredek, saj ji je uspelo inovacijsko uspešnost povečati za zgolj 2,8 %.

Med državami jugovzhodne Evrope, ki niso članice EU, se je Bosna in Hercegovina uvrstila najnižje, sledijo pa Severna Makedonija, Črna gora, Turčija in Srbija. Vseh teh 5 držav je vključenih na seznam nastajajočih inovatorjev.

Uspešnost Srbije se je glede na EU v letu 2014 povečala za 16,7 %, Severne Makedonije za 14,4 %, Črne gore za 7,8 % in Turčije za 0,3 %. Uspešnost Bosne in Hercegovine glede na EU, se je leta 2014 zmanjšala za -1,2 %.

Letni evropski pregled stanja inovacij vsebuje primerjalno oceno raziskovalne in inovacijske uspešnosti držav članic EU in izbranih tretjih držav ter relativne moči in slabosti njihovih raziskovalnih in inovacijskih sistemov. Državam pomaga pri oceni področij, na katerih morajo okrepiti svoja prizadevanja, da bi povečale svojo inovacijsko uspešnost.
 
Viri: Factiva, SeeNews, EU Commission