S tržno raziskavo dobro pripravljeni na avstrijski trg

sreda, 13. november 2013

Pri širjenju poslovanja na tuje trge je zelo pomembna dobra priprava podjetij, kar vključuje tudi raziskavo trga, na katerega se želi posamezno podjetje podati. Raziskava lahko temelji na sekundarnih podatkih, kar je časovno in finančno nekoliko manj zahtevno, druga možnost pa je, da jo podjetja izvedejo sami ali s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Ker je izdelava primarnih tržnih raziskav za podjetja velik finančni in časovni zalogaj, agencija Spirit Slovenija na podlagi javnega razpisa sofinancira izdelavo tržnih raziskav na novih tujih trgih. S tem želijo malim in srednje velikim podjetjem olajšati odločanje pri vstopu oz. načinu vstopa na nove trge.

Takšno raziskavo so izvedli tudi v podjetju Mikrocop, vodilnem ponudniku rešitev za brezpapirno poslovanje. V Mikrocopu uspešno rešujejo sodobne izzive, povezane z zajemom dokumentacije in podatkov, njihovim upravljanjem ter varno dolgoročno hrambo. Dokumente in podatke hranijo v varnih podatkovnih centrih.

V Adriatic regiji so prisotni 37 let, imajo več kot 130 zaposlenih, regionalne centre pa imajo v Ljubljani, Kopru, Varaždinu, Zagrebu, Umagu in Sarajevu, medtem ko so v Črni gori prisotni prek poslovnega partnerja. Hranijo več kot milijardo dokumentov in imajo lasten informacijski sistem.

Mikrocop se je odločil za tržno raziskavo avstrijskega trga, ki je po zakonodajnem okviru zelo podoben slovenskemu. K sodelovanju pri izvedbi raziskave so povabili avstrijskega partnerja, ki ima v regiji veliko kontaktov.
 

Trem ciljnim skupinam so predstavili izbrano paleto rešitev, proučili pa so tudi konkurenco in vsa možna tveganja. Njihove izkušnje kažejo, da je avstrijski trg zelo zrel, bolj kot cena pa so v ospredju karakteristike ponujenih rešitev. Če ne bi izvedli raziskave, se na avstrijski trg ne bi podali tako dobro pripravljeni, so ugotovili.