Šarenke-Začetek protidampinškega postopka s poreklom iz Turčije

ponedeljek, 17. februar 2014

V Uradnem listu EU, serija C, št. 44 z dne 15.02.2014, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije.
Zadevni izdelek:
Izdelek v tej preiskavi so šarenke (Oncorhynchus mykiss), in sicer v obliki živih, svežih, hlajenih, zamrznjenih ali dimljenih rib, bodisi celih (z glavami in škrgami, otrebljenih, z maso 1,2 kg ali manj) bodisi brez glav, brez škrg ali otrebljenih (z maso 1 kg ali manj), ali v obliki filejev (s težo po 400 g ali manj), trenutno uvrščen pod oznake KN ex0301 91 90, ex0302 11 80, ex0303 14 90, ex0304 42 90, ex0304 82 90 in ex0305 43 00. Te oznake KN so zgolj informativne.

Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.