Še vedno možne prijave za udeležbo v programu Izobraževanje za mednarodno poslovanje - ITM 2013

ponedeljek, 15. april 2013

Mlajše zaposlene v izvoznih oddelkih slovenskih malih in srednje velikih podjetij vabimo k udeležbi v programu Izobraževanje za mednarodno poslovanje - ITM 2013.
 
Končni rezultat izobraževanja je strokovno pripravljen izvozni načrt, ki bo podlaga za dobro premišljen in učinkovit vstop na tuje trge.
 

Udeleženci v programu ITM pridobijo:

 • nova znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja,
 • individualno svetovanje mednarodnih strokovnjakov pri pripravi izvoznega načrta,
 • informacije o novostih in trendih pri načrtovanju in oblikovanju izvoznih aktivnosti,
 • mednarodna poznanstva.


Stroške izobraževanja v višini 9.000 EUR/udeleženca krije SPIRIT Slovenija, javna agencija. Podjetje krije stroške letalske vozovnice in nočitev na Švedskem (skupaj okvirno 800 EUR).


Predvidena časovnica ITM 2013:

27. – 28. maj, Ljubljana
seminar International Market Research
17. - 18. junij, Ljubljana
1. delavnica priprave izvoznega načrta
27. – 28. avgust, Ljubljana
seminar Export Sales Training
17. - 19. september, Ljubljana
2. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
15. – 16. oktober*, Ljubljana
3. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
 
8. - 12. november, Lidköping, Švedska
5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – Trade Marketing & Export Strategy, Change Management, Managing Across Culture
21. november*, Ljubljana
predstavitev izvoznih načrtov in podelitev diplom
 * Datuma še nista dokončno potrjena.


Tudi v letu 2013 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij.


Pogoji udeležbe:

 • zaposlitev za določen ali nedoločen čas v malem ali srednje velikem podjetju, registriranem v Republiki Sloveniji, ki začenja s prodajo proizvodov/storitev na tuje trge ali širi izvozno dejavnost,
 • končana visoka ali univerzitetna izobrazba oziroma bolonjski magisterij,
 • znanje angleškega jezika,
 • starost od 25 do 40 let,
 • plačilo depozita za resnost udeležbe*  v višini 960,00 EUR.

*Depozit se po uspešno zaključenem izobraževanju vrne podjetju


Prijava mora vsebovati:

 1. izpolnjeno prijavnico,
 2. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
 3. kopijo diplome,
 4. izjavo odgovorne osebe podjetja, da se strinja z redno udeležbo kandidata na izobraževanju in dostopom do vseh poslovnih informacij.

Podaljšujemo rok za prijavo. Prijavo pošljite najkasneje do torka, 23. aprila 2013, na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, »Prijava na izobraževalni program ITM«, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana.
 

Vabilo k udeležbi.
Več o programu ITM.
Več o programu ITM 2011.


Dodatne informacije: 
Mateja Jarc, tel: 01 5891 880, e-mail: mateja.jarc@japti.si