Sejem CODEWAY EXPO, Rim, 18. - 20. maj 2022

ponedeljek, 11. april 2022


V času od 18. do 20. maja 2022 bo na rimskem sejmišču "Fiera di Roma" organiziran sejem Codeway Expo, prvi mednarodni sejem, namenjen razvoju in sodelovanju s fokusom na povezavah profit/no profit.

Na sejmu bodo sodelovale italijanske javne in finančne inštitucije in inštitucije držav v vzponu, mala, srednje velika in velika podjetja, raziskovalne inštitucije in predstavniki civilne družba s ciljem, da predstavijo inovativne instrumente in možne sinergije med svetom podjetništva in organizacijami no-profit, z namenom okrepljenega sodelovanja za višjo trajnostno rast in zaposljivost. 

Sejem je organiziran z namenom, da ponudi orodja za učinkovito podporo vlogi podjetij (javnih in zasebnih), ob upoštevanju trajnostnih ciljev, v skladu z agendo Združenih narodov. Codeway je posvečen iskanju perspektiv za rast in zaposlovanje bodočih generacij v prihodnosti. 

Italijansko minsitrstvo za zunanje zadeve in sodelovanje in italijanska Agencija za razvojno sodelovanje bosta na dan otvoritve predstavila pobudo italijanskega zunanjega ministrstva na področju varnosti hrane. 

Vsi podatki o sejmu so dosegljivi na povezavi: www.fieraroma.it/en/event/codeway-expo-2022/.
 

Dodatne informacije

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu je na razpolago za morebitna dodatna vpašanja, prav tako pa prosimo, da bi nas obvestili o vaši morebitni udeležbi na omenjenem sejmu. 

Kontakt: Katja Cimperšek, mail: katja.cimpersek@gov.si

 

Preberite tudi:


Zakaj na sejme v tujino?