SIAL 2022 - javno povabilo za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu

torek, 01. februar 2022

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu SIAL, ki bo potekal od 15. do 19. oktobra 2022 v Parizu, Francija. 
 
Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov s področja prehrambene industrije. Produktne skupine izdelkov so suhomesni izdelki, sveže meso, perutnina, sadje in zelenjava, bio in organic proizvodi, zdrava prehrana in prehranske sestavine, morska hrana, alkoholne in brezalkoholne pijače, konzervirana in predpripravljena hrana, zmrznjena hrana, mlečni izdelki, slaščice in delikatesa.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.sialparis.com.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v okviru aktivnosti za skupinsko predstavitev na sejmu SIAL:
  • izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci,
  • poskrbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, Smart.
  • namenila finančna sredstva v predvideni višini 100.000 EUR za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.
 
Podjetja, ki se bodo predstavila v okviru skupinske predstavitve na sejmu SIAL, krijejo stroške:
  • postavitve razstavnega prostora, 
  • prevoza eksponatov in ostale stroške. 
 
Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Skupinska stojnica bo konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve, ki ga izberejo podjetja. 
 
Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za elektronsko prijavo. Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu SIAL je dostopna tukaj.
 
Ostale podrobnosti glede oddaje elektronske in fizične prijave so navedene v splošnih pogojih sodelovanja na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu.
 
Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 25. marec 2022.
 
Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.