Silicij s poreklom iz Bosne in Hercegovine ter Brazilije – začetek protidampinškega postopka

petek, 05. januar 2018
V Uradnem listu EU, serija C, št. 438 z dne 19.12.2017, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom silicija s poreklom iz Bosne in Hercegovine in Brazilije – AD645.
 
Izdelek v tej preiskavi je silicij z vsebnostjo silicija manj kot 99,99 % dejanske mase, ki se trenutno uvršča pod oznako KN 2804 69 00.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.