Sklep o prepovedi zapuščanja kraja stalnega bivališča in stalnega prebivališča v Republiki Hrvaški

ponedeljek, 23. marec 2020


Prispeli so napovedani sklepi o prepovedi zapuščanja kraja  bivališča:

Odločba določa:
Glede na to, da je na nekaterih območjih znatno povečano tveganje za prenos bolezni COVID-19 in da se zmanjša možnost nadaljnjega širjenja bolezni, je prepovedano zapustiti kraj stalnega bivališča in stalno prebivališče.

Prepoved ne velja za:

  • promet in gibanje, pomembno  za oskrbo navedenih območij
  • vsakodnevne migracije zaposlenih v službe, pomembne za: zdravstveno in veterinarsko oskrbo, dobavo zdravil in sanitetnega materiala, vzdrževanje komunalnih storitev, oskrbo z vodo in kanalizacijo, oskrbo s plinom in električno energijo, varnostne storitve
  • javno obveščanje
  • prebivalcev, ki potrebujejo nujno medicinsko oskrbo
  • življenjsko pomembne, družinske razloge, na primer oskrba otrok ali starejših ali nakup hrane in potrebščin
  • pot na delo in z dela, če je delo potrebno in ga ni mogoče opraviti doma
  • nujne in operativne službe, ki sodelujejo pri preprečevanju širjenja COVID-19.

Pri vstopu in izstopu iz kraja stalnega prebivališča in stalnega prebivališča je treba upoštevati naslednje ukrepe:

  • socialna distanca
  • brez zadrževanja na javnih površinah
  • imeti veljavno  prepustnico.

Prepustnico za vstop in izstop iz kraja stalnega prebivališča bodo zaposlenim dali delodajalci, zdravstveno ogroženim – njihovi osebni zdravniki, ostalim upravičenim pa najbližji štab civilne zaščite.
 
Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (pdf)

Pripravila:
Vesna Vukšinič Zmaić
SLO CRO Poslovni klub
E: poslovniklub@slo-cro-klub.hr