Skupina Fortenova je kupila mlekarno Meggle v Osijeku

četrtek, 05. november 2020

Del skupine Fortenova, Belje plus in Meggle Hrvatska d.o.o. sta podpisala sporazum o nakupu mlekarne Meggle v Osijeku na Hrvaškem. Po načrtih se bo proizvodnja začela 1. januarja 2021.

Na začetku proizvodnje v Osijeku bo Belje plus mleko odkupovalo pri sedanjih dobaviteljih podjetja Meggle. O potrebah po zaposlenih še vedno razpravljajo, zaposlenih bo naj bi bilo približno 100 ljudi.

Skupina Fortenova že ima približno 10 % delež celotne količine proizvedenega mleka na Hrvaškem, kar pokrije približno 5 % lokalnih potreb. Večina mleka, pridelanega v Beljah, uporabljajo za proizvodnjo sira ABC. Letna proizvodnja trenutno znaša 3.700 ton, pripravljeni pa so že načrti za razširitev portfelja.

"Veseli smo doseženega dogovora in zaključka prodaje Meggleove tovarne v Osijeku, pa tudi odločitve Belja o nadaljnji proizvodnji v tem obratu«, je povedal Marjan Vučak, predsednik uprave Meggle Hrvatska. "Po končni odločitvi o zaprtju proizvodnje na Hrvaškem si je skupina Meggle maksimalno prizadevala poiskati kupca, da bi čim več zaposlenih po 31. decembru 2020 dobilo novo zaposlitev in da pri naših dobaviteljih ne bi prišlo do zastoja pri nakupu mleka. Do konca leta bo Meggle nadaljeval s prestrukturiranjem poslovanja v skladu z dogovorom s sindikati, hkrati pa pravočasno in v celoti izpolnjeval vse prevzete obveznosti."

Fabris Peruško, generalni direktor skupine Fortenova, je dejal, da Belje potrebuje dodatne proizvodne zmogljivosti za proizvodnjo sira ABC, nakup proizvodne linije pa bo pripomogel k temu. "Z nakupom tovarne v Osijeku smo zagotovili predpogoje za razvoj novih izdelkov, ki so izdelani iz lokalnih surovin, so vrhunske kakovosti in imajo višjo dodano vrednost. S to potezo si bomo še naprej prizadevali za ohranitev in nadaljnjo rast lokalne kmetijske proizvodnje, ki je poleg ohranjanja obstoječih in odpiranja novih delovnih mest izjemnega pomena za Slavonijo in širšo skupnost", je dejal Peruško. "Skupina Fortenova gleda na svoje poslovanje dolgoročno in trenutno pripravlja podjetje na poslovanje v obdobju po krizi, da bo po začetku okrevanja imelo čim močnejši vzvod za rast, pri čemer bo ta posel v celoti financiran iz našega poslovanja."

Andrej Dean, predsednik uprave Belja, je dejal, da sta pridobitev tovarne Meggle in razvoj novih izdelkov lahko dodatna spodbuda za povečanje količine proizvedenega mleka, ter hkrati spodbuda majhnim proizvajalcem, da vlagajo v farme krav molznic na Hrvaškem. To bi po njegovem vsekakor pozitivno vplivalo na spremembo trendov, saj se je v letošnjem letu končno ustavilo dolgotrajno upadanje količine proizvedenega mleka na Hrvaškem. Mlečna industrija je eno od glavnih področij strategije 2020–2025 v kmetijskem segmentu skupine Fortenova, živilska industrija Belje pa bo platforma, na kateri bo razvoj v tem segmentu dobival zagon.

Nakupna transakcija bo dokončana, ko bodo vzpostavljene vse zahtevane regulativne odobritve.

Viri: Factiva, Global Food, Just Food
  
Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije