Slabi rezultati avstrijskega gospodarstva v Q4 2020

četrtek, 25. februar 2021

Po podatkih Wifo (Avstrijski inštitut za ekonomske raziskave) se je avstrijsko gospodarstvo v Q4 2020 na kvartalni ravni skrčilo za -4,3 %, v letu 2020 pa se je medletno skrčilo za -7,3 %. Končni podatki bodo objavljeni 1. marca 2021.

Edina komponenta BDP, ki se je v Q4 2020 povečala, so bile bruto investicije v osnovna sredstva, ki jih je povzročila 1 % rast industrijske proizvodnje. Največje četrtletno krčenje so beležili v zasebni potrošnji. Ta je upadla za -8,3 %, saj je skoraj popolna zapora države, ki je bila nedavno podaljšana in velja že od lanskega novembra, skupaj s terorističnim napadom na Dunaju, ki se je zgodil 2. novembra 2020, negativno vplivala na zaupanje potrošnikov in povpraševanje.

Avstrijski izvoz je v Q4 2020 upadel za -1,1 %, uvoz pa za -0,7 %. Padec izvoza je nekoliko slabši od prvotnih napovedi, saj je avstrijsko izvozno usmerjeno gospodarstvo v veliki meri odvisno od nemške industrije, ki pa je v zadnjih mesecih leta 2020 poslovala razmeroma dobro.

Po pričakovanjih EIU je avstrijsko gospodarstvo v Q4 2020 beležilo slabše rezultate v primerjavi z drugimi državami v regiji. V Nemčiji je v zadnjem četrtletju 2020 BDP zrasel za 0,1 %, v Franciji je upadel za -1,3 %, v Španiji pa se je dvignil za 0,4 %. Slabši avstrijski rezultat je večinoma mogoče pripisati dejstvu, da je sektor zimskega turizma zelo pomemben za avstrijsko gospodarstvo, saj predstavlja približno 15 % BDP, omejitve pa so bile strožje kot v Španiji in Franciji.

Posledično so sektorji maloprodaje, hotelirstva, gostinstva in prometa, zabeležili 19,7 % izgubo, v sektorjih osebnih storitev, kulture in rekreacije, pa je izguba znašala 25,2 %.

Drugi sektorji, kot je na primer predelovalna industrija, so v drugem valu pandemije poslovali bolj uspešno, saj so svoje dejavnosti prilagodili trenutnemu okolju. Zaprtje smučišč in drugih dejavnosti, povezanih s turizmom, pa je povzročilo strm padec prihodkov zimskega turizma.

Kljub temu pa je avstrijsko izvozno usmerjeno gospodarstvo v času pandemije v celotnem letu 2020 beležilo manjše krčenje v primerjavi z drugimi gospodarstvi v regiji. Francosko gospodarstvo se je lani skrčilo za -8,4 %, špansko pa za -11 %. Poleg tega ima Avstrija več strukturnih dejavnikov, ki bodo podpirali rast po pandemiji. Močne politične in socialne institucije, trdna proračunska politika, diverzificirano in izvozno usmerjeno gospodarstvo ter zmerna zadolženost zasebnega sektorja, so tisti dejavniki, ki bodo avstrijskemu gospodarstvu pomagali pri okrevanju.

EIU Avstriji za leto 2021 napoveduje 3,9 %, za leto 2022 pa 3,7 % realno rast BDP.
 

Statistični indikatorji v Avstriji v Q4 2020

(% spremembe glede na prejšnje četrtletje)Vir: Wifo (Avstrijski inštitut za ekonomske raziskave)


Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

Več informacij o globalnih trendih na področju turizma