Slovensko – hrvaški spletni poslovni forum in B2B, 2. julij 2020

četrtek, 18. junij 2020

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Hrvaško gospodarsko zbornico in EEN organizira “Slovensko - hrvaški poslovni forum” z B2B srečanji med zainteresiranimi poslovneži.

Spletni poslovni dogodek se bo odvil na platformi “Go Global - Go Virtual”, ki so jo pripravili kolegi s hrvaške gospodarske zbornice.

Nagovora predsednika GZS Boštjana Gorjupa in predsednika HGK Luke Burilovića bosta na voljo na spletnih povezavah, prav tako osnovne predstavitve poslovnih okolij in ostale informacije.
 
Dogodek bo 2. julija 2020 ob 10.00 uri.
 
Na virtualni platformi srečanja “Go Global – Go Virtual” pričakujemo prijave podjetij iz spodaj naštetih dejavnosti, pri čemer ostali sektorji niso izključeni:
  • elektro in elektronska industrija,
  • obnovljivi viri energije - rešitve in oprema,
  • proizvodnja izdelkov iz plastike in gume,
  • živilska industrija in kmetijstvo,
  • COVID-19 zaščitni izdelki in oprema,
  • reciklaža in predelava odpadkov,
  • inženiring, projektiranje, arhitektura.

Registracija in izbor B2B srečanj

(Registracijska platforma predvideva podrobnejši opis dejavnosti, izdelkov/storitev in interesov podjetij, kar naj zagotovi kvaliteten predhodni izbor želenih B2B partnerjev.)

Kotizacije ni.

Dodatne informacije: Matej Rogelj, 01 5898 159, matej.rogelj@gzs.si