SmartEEs: javni razpis za aplikativne eksperimente

ponedeljek, 11. marec 2019

V sklopu evropskega pospeševalnega programa SmartEES je objavljen javni razpis "Call for Application Experiments", katerega namen je podpora inovativnim podjetjem pri dostopu do novih trgov in pri njihovem razvoju z vključevanjem fleksibilnih elektronskih tehnologij v napredne izdelke in storitve.

Razpis je namenjen:
  • malim, srednje velikim, start-up in mid-cap podjetjem
  • inovativnim in netehnološkim podjetjem (tradicionalnim industrijam)
  • s področij avtomobilske industrije, logistike, gradbeništva in arhitekture, medicine in farmacije, potrošniške elektronike, pakiranja, energije, tiska in grafike, razsvetljave, tekstila in mode idr.

Vrednost javnega razpisa je 165.000 EUR

Razpis je odprt do 20. septembra 2019.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strain SmartEEs www.smartees.eu.

Dodatne informacije:
SmartEEs Helpdesk
E: helpdesk@smartees.eu
T: +420 226 217 422