Sodčki za ponovno polnjenje - uvedba začasne protidampinške dajatve na uvoz iz Kitajske

petek, 13. januar 2023

V Uradnem listu EU L 10 z dne 12.1.2023 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1221 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz sodčkov za ponovno polnjenje s poreklom iz Ljudske Republike Kitajske.
 
Izdelki, ki so predmet protidampinških dajatev, so sodčki, posode, sodi, cisterne in podobni vsebniki za ponovno polnjenje iz nerjavnega jekla, splošno znani kot „sodčki za ponovno polnjenje iz nerjavnega jekla“, s približno valjasto obliko, debelino stene 0,5 mm ali več, ki se uporabljajo za snovi, ki niso utekočinjeni plin, surova nafta in naftni proizvodi, in imajo prostornino 4,5 litra ali več, ne glede na vrsto končne obdelave, prostornino ali razred nerjavnega jekla, z dodatnimi sestavnimi deli (ekstraktorji, vratovi, obodi ali katerimi koli drugimi sestavnimi deli) ali brez njih, prebarvani ali prevlečeni z drugimi materiali ali ne (v nadaljnjem besedilu: sodčki ali izdelek v preiskavi), ki se uvrščajo pod oznaki ex 8708 70 10 in ex 8708 70 50 (oznake TARIC: 8708 70 10 15, 8708 70 10 50, 8708 70 50 15 in 8708 70 50 50).

Stopnje z začasne protidampinške dajatve znašajo med 52,9 in 91%.
 
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu EU.
 
Zainteresirane strani vabimo, da stališča do zadevnega protidampinškega ukrepa posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.

Stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave primera.


Preberite tudi:Za informacije na www.izvoznookno.si skrbimo: