Solarni paneli - podaljšanje veljavnosti protidampinške in izravnalne dajatve in začetek delnega vmesnega pregleda

ponedeljek, 06. marec 2017
V Uradnem listu EU L 56 z dne 3.3.2017, sta bili  objavljeni Izvedbeni uredbi Komisije 2017366 in 2017/367 z dne 1.3.2017 o uvedbi dokončne izravnalne in dokončne protidampinške dajatve na uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), s poreklom iz Kitajske. 
 
Izravnalna in protidampinška dajatev veljata za obdobje 18 mesecev.

Izdelki, ki so predmet dajatev:
Fotonapetostni moduli ali paneli iz kristalnega silicija in vrste celic, ki se uporabljajo v fotonapetostnih modulih ali panelih iz kristalnega silicija (celice imajo debelino največ 400 mikrometrov), ki so trenutno uvrščeni pod oznake KN ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 in ex 8541 40 90 (oznake TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 in 8541 40 90 39).

Uradnem listu EU C67 z dne 3.3.2017 je bilo objavljeno tudi obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških in izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic), s poreklom iz Kitajske. 

Delni vmesni pregled je omejen na obliko ukrepov. Obstajajo zadostni dokazi prima facie, da so se okoliščine, na podlagi katerih so bili uvedeni obstoječi ukrepi, spremenile in da so te spremembe trajne narave.

Zainteresirane strani se lahko Evropski komisiji  javijo najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu EU, da jim Komisija pošlje vprašalnike, ali pa zahtevajo, da jih preiskovalne službe Komisije zaslišijo . 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo hkrati podjetja oziroma panožna združenja prosi za seznanitev s stališči. ki se lahko posredujejo na elektronski naslov marjeta.bajt@gov.si. Prejeta stališča bodo ministrstvu v pomoč pri oblikovanju stališča Slovenije v nadaljnjem postopku v zvezi z izravnalnimi oz.protidampinškimi dajatvami za solarne panele.