Solarno steklo s poreklom iz Malezije – začetek protidampinškega postopka

sreda, 30. maj 2018

V Uradnem listu EU, serija C, št. 174 z dne 23.5.2018, je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom solarnega stekla s poreklom iz Malezije – AD648.

Izdelek v tej preiskavi je solarno steklo iz kaljenega natrij-kalcijevega ravnega stekla z vsebnostjo železa, manjšo od 300 ppm, z več kot 88-odstotno prepustnostjo sončne energije (merjeno v skladu z AM 1,5 300–2 500 nm), odpornostjo proti toploti do 250 °C (merjeno v skladu z EN 12150), odpornostjo proti toplotnim šokom Δ 150 K (merjeno v skladu z EN 12150), z mehansko trdnostjo 90 N/mm2 ali več (merjeno v skladu z EN 1288-3) in z debelino največ 4,5 mm  Trenutno se uvrščajo pod oznako KN 7007 19 80.

Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.

Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.