SPIRIT Slovenija objavil seznam skupinskih sejemskih nastopov v tujini v letu 2016

torek, 12. januar 2016

Javna agencija SPIRIT Slovenija je na podlagi izraženega interesa slovenskih podjetij pripravila seznam skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na 14 mednarodnih sejmih v tujini, ki jih bo izvedla v letu 2016.

 

SPIRIT Slovenija z organizacijo skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva za vsa sodelujoča podjetja v času priprav na sejem med drugim izvede številne aktivnosti za sejemsko predstavitev in jim na ta način olajša priprave na njihovo predstavitev. Podjetja se lahko zato bolj osredotočijo na aktivnosti, ki so neposredno povezane z njihovimi poslovnimi partnerji in potencialnimi novimi obiskovalci. Omenjene aktivnosti so pomembne za vsa podjetja, še posebej pa za mala in srednje velika podjetja. Poleg tega SPIRIT Slovenija v okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva krije stroške zakupa neopremljenega razstavnega prostora, stroške vpisa v sejemski katalog in stroške zakupa tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice. S tem sodelujočim podjetjem omogoča tudi cenejše oziroma stroškovno ugodnejše predstavitve in sejemske nastope na tujih trgih.

 

Na podlagi vabila podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 in izraženega interesa s strani slovenskih podjetij je bil oblikovan seznam 14 sejmov.


Seznam skupinskih sejemskih nastopov v tujini v letu 2016 (pdf)
Vabila za posamezne sejme.