Spletni seminar Italijanski trg – izzivi in priložnosti v času novih razmer odlično izhodišče za nadaljnje delo

sreda, 17. junij 2020

 
V torek, 16.6.2020 je SPIRIT Slovenija, javna agencija  organizirala webinar: Italijanski trg - izzivi in priložnosti v času novih razmer s predstavitvijo virtualnega dogodka FORUM AGENTI. Webinarja se je udeležilo skoraj 50 podjetij, ki jih zanima stanje italijanskega gospodarstva in poslovanje s to gospodarsko močno državo po krizi Covid-19.
 
 
V okviru seminarja so bile predstavljene razmere na italijanskem trgu po krizi Covid-19. Raziskavo med italijanskimi podjetij je opravilo Združenje proizvodnih in storitvenih podjetij v Italiji – Confindustrija. Ključne ugotovitve raziskave so:
 • 97,2 % italijanskih podjetij so prizadele negativne posledice, ki jih je sprožila svetovna pandemija, 43,7 % podjetij je utrpelo hudo gospodarsko škodo
 • 36,5 % podjetij je moralo svojo dejavnost  v celoti zapreti, 33,8 % podjetij pa je delalo v zmanjšanem obsegu
 • 26,4 % vseh zaposlenih je v kriznih časih delalo od doma, 43 % zaposlenih je bilo v tem času neaktivnih (čakanje na domu). 53,1 % zaposlenih je prejemalo različne oblike  pomoči in nadomestil
 • Padec prometa za 32,6 % (glede na marec 2019), največje težave imajo podjetja z do 10 zaposlenimi (-40 %)
 • 84,5 % podjetij zaznava pomemben upad domačega in tujega povpraševanja
 • Padec domače porabe za 47,6 % (april 2020/april 2019), največji padec beležijo storitve -69,8 %
 • Predvideni padec BDP v letu 2020 je 8,3 %
 
V maju se je pričelo okrevanje italijanskega gospodarstva:
 • Rast industrijske proizvodnje za  33,4 % (maj /april2020)
 • Rast obsega naročil v mesecu maju  za 12,3 % glede na mesec prej (april  -44% glede na marec)
 • Domače povpraševanje beleži v maju pomembno rast
 • Počasno okrevanje tujega povpraševanja
 • Predvidena rast BDP v letu 2021 znaša 4,1 %
 
Italijanski trg je zelo specifičen, saj se kar 70 % BDP ustvari s pomočjo posredovanja trgovskih zastopnikov (agentov). Ocenjujejo, da  jih v vseh sektorjih italijanskega gospodarstva deluje preko 240.000. Pri prodaji preko trgovskih zastopnikov gre za neposredno tržno pot, kjer  agent pomaga pri vzpostavljanju poslovnih odnosov in rednem poslovanju med ponudniki blaga in storitev ter končnimi kupci ali distributerji.
 
Italija je razdeljena na 20 dežel in 110 provinc. Agenti praviloma delujejo lokalno, za pokrivanje več italijanskih regij je praviloma potrebno izbrati več agentov.
 
V okviru seminarja je bila predstavljena tudi možnost udeležbev okviru virtualnega FORUMA AGENTOV, ki je predviden 15. in 16. septembra 2020. Vabilo bo objavljeno v kratkem na tej povezavi.


 
 Dodatne informacije:

 
Več informacij o poslovanju na italijanskem trgu