Spletno javno posvetovanje o novi uredbi EU o splošnem sistemu preferencialov EU (GSP)

torek, 24. marec 2020


Obveščamo vas, da je bilo 11. marca 2020 na spletni strani Evropske komisije objavljeno „javno posvetovanje o novi uredbi o vzpostavitvi splošne sheme preferencialov Evropske unije (GSP)“.

Namen posvetovanja je zbrati mnenja različnih deležnikov, zlasti podjetij, panožnih združenj, nevladnih organizacij, akademskih institucij, drugih ministrstev. Prispevki bodo Evropski komisiji pomagali pri pripravi predloga nove uredbe o GSP, ki bo nadomestila sedanjo Uredbo o GSP po izteku 31. decembra 2023.

Splošni sistem preferencialov EU omogoča enostranske trgovinske ugodnosti za države v razvoju, kar prispeva k njihovemu gospodarskemu in družbenemu razvoju, spodbuja spoštovanje človekovih pravic in delavskih standardov, trajnostnega razvoja in dobrega upravljanja. Shema tarifnih preferencialov tako omogoča podjetjem iz držav v razvoju delno ali popolno oprostitev plačila dajatev pri uvozu izdelkov na trg EU. Trenutno ga določa Uredba (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (OJ L 303, 31.10.2012), ki se uporablja za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2023.

Javno posvetovanje je odprto do 3. junija 2020.

Naprošamo, da Vaša mnenja hkrati posredujete tudi Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (gp.mgrt@gov.si, marjeta.bajt@gov.si), ki bo sodelovalo pri pripravi zadevne uredbe.