Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2022

ponedeljek, 07. marec 2022


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja 2,16 mio EUR za 40 mladih inovativnih podjetij s potencialom rasti.

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije (v treh tranšah) za dosežene minimalno zahtevane cilje (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg).

Podjetje prejme izplačilo ob dokazanih zastavljenih / zahtevanih ciljih.

Rok za prijavo je 10. 5. 2022.

Vse pomembne mejnike in informacije za prijavo kakor tudi informacije o pred-selekcijskem postopku najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.Preberite si tudi: 


Javni razpisi, ki jih izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija, na področju sofinanciranja izvoznih aktivnosti podjetij.

Gospodarstvu letos na voljo skoraj 650 milijonov evrov, prvi razpisi že objavljeni.