Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko - anketa

petek, 20. marec 2020

V zvezi s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu (EPA) med Evropsko unijo in Japonsko vas obveščamo, da je delegacija Evropske unije v Tokiju pripravila anketo, s katero želi zbrati informacije o vplivu EPA na evropska podjetja ter težavah, s katerimi se ta pri vstopanju na japonski trg soočajo.

Anketa, ki je bila pripravljena ob drugi obletnici uveljavitve sporazuma (sporazum je v veljavi od februarja 2019), je dostopna na spletni strani: ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPA_Survey_2019_2020_Year1.

K sodelovanju so povabljena vsa podjetja, poslovna združenja in organizacije, ki poslujejo z Japonsko. Rok za odziv je 30. 4. 2020.

Rezultati raziskave bodo EU v pomoč v prizadevanjih za nadaljnje izboljšanje poslovnega okolja za evropska podjetja, ki poslujejo na tem trgu.

Vse zainteresirane deležnike vljudno vabimo k odzivu.