Sporočila Prefekturi, kot predvideno po uredbi DPCM z dne 10. aprila 2020

četrtek, 16. april 2020


Pregled stanja v obratu s strani podjetnika možen le s predhodnim sporočilom pristojni Prefekturi

Člane bi radi spomnili, da so z uredbo DPCM z dne 10. aprila, o katerem smo že pisali, bile podaljšane omejitve iz prejšnjih določb do 3. maja ter je bil nekoliko spremenjen seznam gospodarskih dejavnosti, ki lahko še naprej delujejo, če spoštujejo varnostni protokol z dne 14. marca.

Posodobljeno je bilo tudi sporočilo, ki ga je treba poslati pristojni prefekturi, če podjetje namerava še naprej delovati kot predvideva prej omenjena uredba predsednika vlade, saj je funkcionalno za strateške dobavne verige, navedene v prej omenjeni določbi. Podjetjem, ki so sporočilo že poslala v skladu s prejšnjim ministrskim odlokom z dne 22. marca, ni potrebno posredovati novega sporočila, razen če ni prišlo do bistvenih sprememb v izvajanju dejavnosti.

Podjetjem, ki imajo suspendirano dejavnost, je dovoljen dostop do prostorov samo za naslednje dejavnosti:

  • nadzor,
  • ohranjanje in vzdrževanje,
  • upravljanje plačil,
  • čiščenje in sanifikacija,
  • odpošiljanje blaga,
  • shranjenega v skladišču in prejem v skladišče blaga in dobav

preko pošiljanja preventivnega PEC sporočila za območje pristojni prefekturi.

Za nadaljevanje dejavnosti podjetja v skladu s tretjim odstavkom 2. člena je potrebno poslati certificirano elektronsko pošto PEC s sledečo zadevo: “DPCM 10 aprile 2020 - Comunicazione attività”.

Kar zadeva ostale inšpekcijske dejavnosti, vzdrževanje itd., kot je določeno z odlokom predsednika vlade v čl. 2 odst. 12, je potrebno poslati priloženi obrazec prefekturi, ki v zadevi navaja: “Comunicazione ai sensi dell’art. 2 comma 12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020“.

Trst
Specifična navodila za podjetja na Tržaškem so dostopna na spletni strani.

Gorica
Kar zadeva Goriško, so navodila na razpolago na spletni strani.

Videm
Kar zadeva Videmsko, je potrebno slediti navodilom na spletni strani.

Obrazec, ki ga je potebno poslati Prefekturi, se generira preko spletne procedure. Potrebno ga je opremiti z elektronskim podpisom ali lastoročnim in priložiti kopijo osebne izkaznice ter poslati na protocollo.prefud@pec.interno.it in continuazioneaziende@gmail.com.

Priloge in obrazci

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
Unione Regionale Economica Slovena
E: info@sdgz.it