Sprejeta je sprememba začasnega okvira državne pomoči za krizne razmere in prehod

torek, 28. november 2023


Evropska komisija je sprejela spremembo začasnega okvira državne pomoči za krizne razmere in prehod, da bi za pol leta podaljšala nekatere oddelke okvira, namenjene za krizno odzivanje na vojno v Ukrajini in po rekordnem povečanju cen energije.

Z omejeno prilagoditvijo postopnega opuščanja okvira državam članicam omogoča, da prizadetim podjetjem po potrebi zagotovijo varnostno mrežo, olajšana pa je tudi uvedba upravnih postopkov.
 
Začasni krizni okvir za državno pomoč, sprejet 23. marca 2022, nato pa prilagojen julija in oktobra 2022 ter nadomeščen 9. marca 2023 z začasnim okvirom za krizne razmere in prehod, od začetka ruske vojne proti Ukrajini ter ob njenih neposrednih in posrednih posledicah za gospodarstvo EU omogoča državam članicam, da zagotovijo pravočasno, ciljno usmerjeno in sorazmerno podporo podjetjem v stiski. Okvir je državam članicam omogočil hitro in učinkovito ukrepanje za pomoč podjetjem, ki se soočajo z znatnimi gospodarskimi negotovostmi, motnjami v trgovinskih tokovih in dobavnih verigah ter izjemno velikimi in nepričakovanimi povišanji cen, zlasti zemeljskega plina, električne energije, številnih drugih vhodnih materialov in surovin ter primarnih proizvodov. Skupaj so ti učinki v gospodarstvu vseh držav članic povzročili resne motnje, in sicer v številnih gospodarskih sektorjih.

Medtem ko se ruska vojna agresija proti Ukrajini nadaljuje, se v gospodarskih razmerah v EU kaže odpornost na prestane pretrese. Zdi se, da so se razmere na energetskih trgih, zlasti cene plina in povprečne cene električne energije, stabilizirale. Čeprav so se tveganja pomanjkljive oskrbe z energijo na splošno zmanjšala, med drugim zaradi ukrepov, ki so jih države članice sprejele za diverzifikacijo virov energije, je v gospodarski napovedi iz jeseni 2023 ugotovljeno, da sedanja vojna Rusije proti Ukrajini in širše geopolitične napetosti še naprej predstavljajo tveganja in ostajajo vir negotovosti. Kljub splošnemu pozitivnemu trendu so energetski trgi še vedno ranljivi.

Komisija je ob upoštevanju povratnih informacij, pridobljenih od držav članic v okviru ankete z dne 20. julija 2023 in posvetovanja z dne 6. novembra 2023, sprejela spremembe določb začasnega okvira za krizne razmere in prehod, ki državam članicam omogočajo, da dodelijo:
 
  • omejene zneske pomoči: ta oddelek bo podaljšan za šest mesecev, tj. do 30. junija 2024. Poleg tega se povišajo zgornje meje, določene za omejene zneske pomoči, da se zajame zimska ogrevalna sezona, in sicer: z 250 000 evrov na 280 000 evrov za kmetijski sektor; s 300 000 evrov na 335 000 evrov za sektorja ribištva in akvakulture ter z 2 milijonov evrov na 2,25 milijona evrov za vse druge sektorje;
  • pomoč za nadomestilo visokih cen energije: tudi ta oddelek bo podaljšan za šest mesecev in se bo uporabljal do 30. junija 2024. V skladu s tem oddelkom lahko države članice še naprej zagotavljajo podporo s kritjem dela dodatnih stroškov energije le, če cene energije znatno presegajo predkrizne ravni.

Na podlagi teh sprememb bodo lahko države članice po potrebi podaljšale veljavnost svojih programov podpore in zagotovile, da podjetja, ki jih še vedno pesti kriza, ne bodo odrezana od potrebne podpore v zimski ogrevalni sezoni, ki je pred vrati. Hkrati bodo zaradi podaljšanja države članice v praksi laže izvedle programe podpore, saj jim bo zagotovljenega dovolj časa, da to storijo do konca junija 2024.

Več: Spletna stran o začasnem okviru s povezavo na spremembe

 
Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje


 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini