Ukrajina

Predstavitev gospodarstva Ukrajine

Predstavitev države

 
Uradni naziv Ukrayina / Ukrajina
Mednarodna oznaka UA/UKR 
Glavno mesto Kijev
Velikost (km2) 603.700
Prebivalci (mio) 36,1
Uradni jezik Ukrajinski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Približno 2/3 prebivalstva je pravoslavcev.
Denarna enota Hryvnia (UAH)
Čas GMT +2, Slovenija +1. Poslovni čas
Klicna številka + 380 

Prebivalstvo Ukrajine


Ukrajina ima 36,1 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Kijev 2.798.000
Kharkiv 1.430.000
Dnipropetrovsk 1.033.000
Donetsk 1.025.000
Odessa 1.001.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki jo je odobril parlament 28.6.1996 in je bila spremenjena leta 2004. Ustava je bila prilagojena v skladu z namenom, da bi si Viktor Janukovič povečal predsedniška pooblastila, vendar se je povrnila v prejšnjo obliko po njegovem padcu konec februarja 2014.

Zakonodajna oblast:

Verkhovna Rada (vrhovni svet oz. parlament); enodomna skupščina 450 poslancev.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so potekale 31. marca in 21. aprila 2019. V obeh krogih je zmagal Volodimir Zelenski, ki je v drugem krogu dobil skoraj tričetrtinsko podporo volivcev. Naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2023, naslednje predsedniške pa leta 2024.

Vodstvo države:

Volodimir Zelenski. 

Izvršilna oblast:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve v Ukrajini so potekale 21. julija 2019. Zmagala je stranka Služabnik naroda predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je prejela okoli 44 % glasov. Na drugem mestu je Opozicijska platforma - Za življenje, ki je zbrala okoli 12 % glasov.


Premier: Denys SHMYHAL (od marca 2020)

 

Ukrajina je članica WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Found) in IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development).


Vir: EIU; Factiva, februar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 37,0 36,6 36,1 41,6 41,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 76++ 76 76
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 198,1 160,9 152,4 168,9 137,4
 BDP per capita (v EUR): 5.356 4.397 4.217 4.059 3.289
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 470,6 446,5 426,0 499,9 479,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 12.716 12.213 11.795 12.006 11.500
 Rast BDP (v %): 3,3 0,6 -29,1 3,4 -3,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 15,3 16,7 19,9 9,9 9,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 8,5 14,4 20,2 9,4 2,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -63,4 -60,2 -52,8 -59,0 -45,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 39,2 34,1 38,8 53,4 39,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 10,1 3,4 -42,4 -8,6 -5,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,0 -3,8 -18,5 14,2 -6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,7 0,6 0,4 6,8 0,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 133,5+ 243,0 244,0 214,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 32,8+ 65,7 70,2 45,5
Stopnja tveganja države (op): / 68 76 59 61
Razred tveganja (op): / D D C D
Enostavnost poslovanja**: / / / / 64


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2023).                                                                                                      
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.

 

Delo v Ukrajini

Tuji državljani morajo za zakonito delo v Ukrajini pridobiti delovno dovoljenje ter dovoljenje za bivanje.

Po navedbah ZN je zaradi rusko-ukrajinske vojne 4,8 mio Ukrajincev izgubilo delo. Na prosto delovno mesto se zato na Državnem zavodu za zaposlovanje prijavlja veliko iskalcev zaposlitve.

Tudi za tujce je delo v Ukrajini zaradi vojnih razmer težko dostopno.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih ukrajinskega statističnega urada se je povprečna bruto plača v Ukrajini januarja 2022 znižala na 14.577 UAH oziroma 431,07 EUR.
 
Minimalna bruto mesečna plača se je s 1.10.2022 povečala na 6.700 UAH ali 193,13 EUR.
 

 

Vrednosti UAH so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje -26,1 1,8 2,3 3,4
Rast javne potrošnje 18,0 4,0 2,1 2,2
Rast investicij -34,3 3,0 4,0 6,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Ukrajina je v letu 2022 izvozila za 38,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 52,8 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -14,0 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Ukrajina največ izvažala žita, žival. in rastl. maščobe in olja, železo in jeklo, oljna semena in plodove ter rude.
  • Največ so v letu 2022 izvozili na Poljsko (15,1 % od celotnega izvoza), sledijo Romunija, Turčija, Kitajska in Madžarska.
  • Ukrajina je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, vozila, električno in elektronsko opremo, strojno opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (15,7 % od celotnega uvoza), sledijo Poljska, Nemčija, Turčija in ZDA.

 

Ukrajina - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 23,2 Žita 20,6
Vozila 9,5 Žival. in rastl. maščobe in olja 13,5
Električna in elektronska oprema 9,0 Železo in jeklo 10,3
Stroji, jedrski reaktorji 7,6 Oljna semena in plodovi 8,5
Plastika in plastični izdelki 4,5 Rude, žlindre in pepeli 6,9
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 15,7 Poljska 15,1
Poljska 9,9 Romunija 8,8
Nemčija 8,3 Turčija 6,6
Turčija 6,1 Kitajska 5,6
ZDA 3,9 Madžarska 5,1
Slovenija (34. mesto) 0,4 Slovenija (62. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Ukrajini so v letu 2021 znašale 52,7 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 7,5 %.
  • Celotne izhodne TNI Ukrajine so v letu 2020 znašale 0,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 7,3 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Ukrajini 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.


Največji vlagatelji v Ukrajino

 
Države vlagateljice mio EUR
Ciper 14.325
Nizozemska 10.440
Švica 2.884
Nemčija 2.229
Združeno kraljestvo 1.953
Avstrija 1.324
Francija 1.093
Rusija 1.031
Poljska 786
Luksemburg 737
 
Podjetje Država
Raftan Holding Limited Ciper
Scm Holdings Limited Ciper
Northwall Investments Limited Ciper
Ferrexpo Plc Združeno kraljestvo
Bnp Paribas Francija
Fintest Trading Co Limited Ciper
Damen Shipyards Group N.V. Nizozemski Antili
Consul Trade House Uab Litva

 

Vir: Factiva; ITC, september 2023.
 

Pogosta vpršanja vezana na ukrajinski trg

  

Kakšne so poslovne priložnosti v Ukrajini?

Zaradi vojne v Ukrajini so poslovne priložnosti v državi trenutno omejene.
 
Priložnosti na ukrajinskem trgu
 
 

Kako prodajati preko spleta v Ukrajino?

 Analitiki pa napovedujejo, da bo segment v prihodnjih 5 letih dosegal 15 % povprečno letno rast.

Spletna prodaja v Ukrajino
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Ukrajini?

Standardna stopnja znaša 20 %, znižana 14 % stopnja velja za nekatere kmetijske proizvode, 7 % stopnja velja za nekatere medicinske in farmacevtske izdelke.
 
Davek na dodano vrednost v Ukrajini

 

Kaj Slovenija izvaža v Ukrajino?

Največji delež izvoza med skupinami proizvodov predstavljajo farmacevtski proizvodi.
 
Poslovno sodelovanje Slovenije z Ukrajino


 


Poglejte si tudi: