Ukrajina

Predstavitev gospodarstva Ukrajine

Predstavitev države

 
Uradni naziv Ukrayina / Ukrajina
Mednarodna oznaka UA/UKR 
Glavno mesto Kijev
Velikost (km2) 603.700
Prebivalci (mio) 36,1
Uradni jezik Ukrajinski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Približno 2/3 prebivalstva je pravoslavcev.
Denarna enota Hryvnia (UAH)
Čas GMT +2, Slovenija +1. Poslovni čas
Klicna številka + 380 

Prebivalstvo Ukrajine


Ukrajina ima 36,1 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Kijev 2.798.000
Kharkiv 1.430.000
Dnipropetrovsk 1.033.000
Donetsk 1.025.000
Odessa 1.001.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Zvezna republika devetih dežel

Pravni sistem:

Temelji na novi ustavi, ki jo je odobril parlament 28.6.1996 in je bila spremenjena leta 2004. Ustava je bila prilagojena v skladu z namenom, da bi si Viktor Janukovič povečal predsedniška pooblastila, vendar se je povrnila v prejšnjo obliko po njegovem padcu konec februarja 2014.

Zakonodajna oblast:

Verkhovna Rada (vrhovni svet oz. parlament); enodomna skupščina 450 poslancev.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so potekale 31. marca in 21. aprila 2019. V obeh krogih je zmagal Volodimir Zelenski, ki je v drugem krogu dobil skoraj tričetrtinsko podporo volivcev. Naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2023, naslednje predsedniške pa leta 2024.

Vodstvo države:

Volodimir Zelenski. 

Izvršilna oblast:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve v Ukrajini so potekale 21. julija 2019. Zmagala je stranka Služabnik naroda predsednika Volodimirja Zelenskega, ki je prejela okoli 44 % glasov. Na drugem mestu je Opozicijska platforma - Za življenje, ki je zbrala okoli 12 % glasov.


Premier: Denys SHMYHAL (od marca 2020)

 

Ukrajina je članica WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Found) in IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development).


Vir: EIU; Factiva, februar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 37,0 36,6 36,1 41,6 41,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 77 76 77
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 147,7 123,6 120,4 169,2 137,4
 BDP per capita (v EUR): 3.989 3.381 3.333 4.059 3.289
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 425,7 402,6 384,8 497,5 479,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 11.500 11.016 10.655 11.947 11.482
 Rast BDP (v %): 3,9 0,7 -35,5 3,4 -3,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 15,3 16,7 19,9 9,9 9,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,7 13,5 20,2 9,4 2,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -56,3 -54,2 -52,8 -59,0 -45,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 43,4 42,1 38,8 53,4 39,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,0 0,2 -41,7 -10,4 -5,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): -0,3 0,3 -39,2 12,7 -6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): -0,5 -1,1 -3,7 6,8 0,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 28,1+ 243,2 244,0 214,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 9,2+ 65,7 70,2 45,5
Stopnja tveganja države (op): / 74 76 59 61
Razred tveganja (op): / D D C D
Enostavnost poslovanja**: / / / / 64


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Delo v Ukrajini

Tuji državljani morajo za zakonito delo v Ukrajini pridobiti delovno dovoljenje ter dovoljenje za bivanje.

Po navedbah ZN je zaradi rusko-ukrajinske vojne 4,8 mio Ukrajincev izgubilo delo. Na prosto delovno mesto se zato na Državnem zavodu za zaposlovanje prijavlja veliko iskalcev zaposlitve.

Tudi za tujce je delo v Ukrajini zaradi vojnih razmer težko dostopno.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih ukrajinskega statističnega urada se je povprečna bruto plača v Ukrajini januarja 2022 znižala na 14.577 UAH oziroma 431,07 EUR.
 
Minimalna bruto mesečna plača se je s 1.10.2022 povečala na 6.700 UAH ali 193,13 EUR.
 

 

Vrednosti UAH so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje -36,7 0,1 2,2 3,5
Rast javne potrošnje 3,2 2,2 2,1 2,2
Rast investicij -53,6 -2,0 4,0 6,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Ukrajina je v letu 2021 izvozila za 53,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 59,0 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -5,7 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Ukrajina največ izvažala železo in jeklo, žita, rude, žival. in rastl. maščobe in olja ter električno in elektronsko opremo.
  • Največ so v letu 2021 izvozili na Kitajsko (12,1 % od celotnega izvoza), sledijo Poljska, Turčija, Rusija in Italija.
  • Ukrajina je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (15,2 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Rusija, Poljska in Belorusija.

 

Ukrajina - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 17,8 Železo in jeklo 19,9
Stroji, jedrski reaktorji 11,2 Žita 18,0
Vozila 10,0 Rude, žlindre in pepeli 10,7
Električna in elektronska oprema 8,8 Žival. in rastl. maščobe in olja 10,5
Plastika in plastični izdelki 5,0 Električna in elektronska oprema 4,8
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 15,2 Kitajska 12,1
Nemčija 8,7 Poljska 7,6
Rusija 8,4 Turčija 6,1
Poljska 7,0 Rusija 5,1
Belorusija 6,7 Italija 4,9
Slovenija (37. mesto) 0,4 Slovenija (80. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Ukrajini so v letu 2019 znašale 45,9 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 4,6 %.
  • Celotne izhodne TNI Ukrajine so v letu 2019 znašale 3,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 9,0 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Ukrajini 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.
 

Pogosta vpršanja vezana na ukrajinski trg

  

Kakšne so poslovne priložnosti v Ukrajini?

Zaradi vojne v Ukrajini so poslovne priložnosti v državi trenutno omejene.
 
Priložnosti na ukrajinskem trgu
 
 

Kako prodajati preko spleta v Ukrajino?

 Analitiki pa napovedujejo, da bo segment v prihodnjih 5 letih dosegal 15 % povprečno letno rast.

Spletna prodaja v Ukrajino
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Ukrajini?

Standardna stopnja znaša 20 %, znižana 14 % stopnja velja za nekatere kmetijske proizvode, 7 % stopnja velja za nekatere medicinske in farmacevtske izdelke.
 
Davek na dodano vrednost v Ukrajini

 

Kaj Slovenija izvaža v Ukrajino?

Največji delež izvoza med skupinami proizvodov predstavljajo farmacevtski proizvodi.
 
Poslovno sodelovanje Slovenije z Ukrajino


 


Poglejte si tudi: