Ukrajina

Poslovno sodelovanje Slovenije z Ukrajino

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Ukrajine v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
32 32 30 30 31 31


Slovenija je v letu 2022 v Ukrajino izvozila za 243 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 66 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 309 mio EUR.
S tem se je Ukrajina lani uvrstila na 31. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Ukrajino 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 143.981 31.751 175.732 112.230
2018 155.073 32.479 187.552 122.595
2019 218.105 41.665 259.771 176.440
2020 214.393 45.510 259.902 168.883
2021 243.992 70.150 314.143 173.842
2022 242.999 65.737 308.736 177.262
2023* 169.589 40.576 210.166 129.013


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Ukrajino 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).        

 

Slovenski izvoz v Ukrajino v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
46 % 110.384 Farmacevtski proizvodi
14 % 33.797 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 13.497 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
5 % 12.564 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 8.836 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 8.582 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
 

Slovenski uvoz iz Ukrajine v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
40 % 26.232 Les in lesni izdelki, lesno oglje
7 % 4.453 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 4.183 Železo in jeklo
6 % 4.008 Sladkor in sladkorni proizvodi
5 % 3.075 Tirna vozila in njihovi deli, železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli, mehanična in elektromehanska signalna oprema za promet vseh vrst
4 % 2.938 Svinec in svinčeni izdelki
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Ukrajino - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BUKSZN)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUKIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine (BUKTGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BUKPCZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in informatizacijo Ukrajine o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BUKKIZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o sodelovanju v boju proti kriminalu (BUKBPK)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o opravljanju pridobitne dejavnosti za družinske člane članov diplomatskih predstavništev, konzulatov ali predstavništev pri mednarodnih organizacijah 
 • Deklaracija o trenutnih razmerah v Ukrajini (DeTRUK)
 • Deklaracija o spominu na množičen poboj z lakoto – genocid v Ukrajini (DeSMPL)
   


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 

Poglejte si tudi: