Ukrajina

Poslovno sodelovanje Slovenije z Ukrajino


 
Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Ukrajine v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
30 30 31 31 30

Slovenija je v letu 2023 v Ukrajino izvozila za 253 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 69 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 322 mio EUR.

S tem se je Ukrajina lani uvrstila na 30. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Ukrajino

Blagovna menjava med Slovenijo in Ukrajino 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 155.073 32.479 187.552 122.595
2019 218.105 41.665 259.771 176.440
2020 214.393 45.510 259.902 168.883
2021 243.992 70.150 314.143 173.842
2022 242.999 65.737 308.736 177.262
2023 253.057 68.518 321.576 184.539
2024* 62.316 21.437 83.753 40.880


Blagovna menjava med Slovenijo in Ukrajino 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).        
 

Slovenski izvoz v Ukrajino v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
41 % 97.326 Farmacevtski proizvodi
13 % 29.870 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 17.993 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 17.122 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
5 % 12.068 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 8.987 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
 

Slovenski uvoz iz Ukrajine v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 15.178 Les in lesni izdelki, lesno oglje
17 % 11.324 Železo in jeklo
8 % 5.615 Tirna vozila in njihovi deli, železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli, mehanična in elektromehanska signalna oprema za promet vseh vrst
8 % 5.299 Žitarice
7 % 4.800 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 3.349 Sladkor in sladkorni proizvodi
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Ukrajino - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ukrajino
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Ukrajino o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BUKSZN)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BUKIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine (BUKTGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BUKPCZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Državnim komitejem za zveze in informatizacijo Ukrajine o sodelovanju na področju poštnih in telekomunikacijskih storitev
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BUKKIZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o sodelovanju v boju proti kriminalu (BUKBPK)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o opravljanju pridobitne dejavnosti za družinske člane članov diplomatskih predstavništev, konzulatov ali predstavništev pri mednarodnih organizacijah 
 • Deklaracija o trenutnih razmerah v Ukrajini (DeTRUK)
 • Deklaracija o spominu na množičen poboj z lakoto – genocid v Ukrajini (DeSMPL)
   


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 

Poglejte si tudi: