Sprejeta nova Izvedbena uredba Komisije o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

petek, 24. april 2020
V Uradnem listu EU, L 129 z dne 24.4.2020 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov.
  
Izvozno dovoljenje bo še naprej potrebno za varovalna očala in ščitnike, opremo za zaščito ust in nosu in za zaščitna oblačila, saj je Evropska komisija zaradi pomanjkanja na trgu EU predlagala razširitev prvotnega seznama, ki je bil omejen samo na zaščitne maske.
 
Izvozno dovoljenje ni več potrebno za izvoz v Albanijo, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Severno Makedonijo, Črno goro, Kosovo, Seznam vseh držav in ozemelj, ki so izvzete, je naveden v Izvedbeni uredbi.
 
Izvedbena uredba začne veljati 26. aprila 2020.  Uporablja se 30 dni.
 
Evopska komisija bo spremljala razmere na trgu EU. Če bo potrebno. se bo podaljšalo obdobje uporabe uredbe in po potrebi prilagodil seznam izdelkov, pri čemer se bo upošteval razvoj epidemiološke krize zaradi bolezni COVID-19 ter ustreznost ponudbe in povpraševanja na trgu Unije.