Sprememba Izvedbene uredbe Komisije o zaščitnih ukrepih na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU, Ur.l. št. 12/2020,

četrtek, 16. januar 2020

V Uradnem listu EU, serija L, št. 12 z dne 16.1.2020, je bila objavljena sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.
  
Spremembo uredbe se prekliče carinski postopek posebne rabe (end-use procedure), ki je bil s prejšnjo spremembo uredbe, ki je začela veljati 1.10.2019, uveden za  koriščenje tarifne kvote za uvoz izdelkov iz kategorije 4B (pločevina s kovinsko prevleko za avtomobilski sektor) ter se ponovno vzpostavi sistem koriščenja tarifne kvote kot je veljal pred 1.10.2019, pri čemer se nekoliko spremenijo količine med kategorijama izdelkov 4.A in 4.B.
 
Uredba se uporablja retroaktivno od 1. oktobra 2019, kar bo omogočilo vračilo morebitnih zaščitnih dajatev, ki so bile plačane na podlagi tarifne kvote, določene v uredbi o spremembi, ki po začetku veljavnosti te uredbe ne bodo več upravičene.
 
Evropska komisija redno spremlja izvajanje zadevne uredbe.  Prizadeva si, da bi bili zaščitni ukrepi uravnoteženi, ob upoštevanju zaščite industrije Unije kot potreb uporabniške industrije. V luči morebitne nadaljnje spremembe uredbe podjetja naprošamo, da ministrstvo seznanijo z morebitnimi s težavami pri uvozu izdelkov iz jekla, ki so predmet zadevne izvedbene uredbe Komisije (elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si).