Sprememba Izvedbene uredbe Komisije o zaščitnih ukrepih na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla v EU

ponedeljek, 30. september 2019

V Uradnem listu EU, serija L, št. 248 z dne 27.9.2019, je bila objavljena sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepovna uvoz nekaterih izdelkov iz jekla.
 S
spremembo izvedbene uredbe se spreminjajo količine tarifnih kvot, metodologija razdelitve tarifnih kvot za nekatere kategorije izdelkov iz jekla ter seznam držav v razvoju, za katere zaščitni ukrepi ne veljajo.
 
Uredba začne veljati s 1. oktobrom 2019.
 
Evropska komisija redno spremlja izvajanje zadevne uredbe si prizadeva, da bi bili zaščitni ukrepi uravnoteženi tako z vidika potrebe po zaščiti industrije Unije kot z vidika potreb uporabniške industrije. V luči morebitnih nadaljnjih sprememb uredbe podjetja naprošamo, da ministrstvo seznanijo z morebitnimi s težavami pri uvozu izdelkov iz jekla, ki so predmet zadevne izvedbene uredbe Komisije (elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si).