Spremembe v postopku uvoznega in izvoznega carinjenja

ponedeljek, 23. maj 2022
 

Spremembe pri uvoznem in izvoznem carinjenju

Brazilska zvezna finančna uprava je 18. marca 2022 izdala Normativno navodilo (IN) št. 2,072/2022, ki je prineslo spremembe pri uvoznem in izvoznem carinjenju.

Brazilski zvezni davčni urad lahko zdaj od uvoznika zahteva več dokumentov, če obstaja dvom o ceni, zaračunani pri uvozu, v primerih, ko je blago parametrizirano za tako imenovani sivi kanal (ko organi ugotovijo goljufive elemente v uvozni transakciji). Takšni dokumenti, ki se štejejo za dokazila o poslovni transakciji, med drugim vključujejo poslovno korespondenco, cenovne ponudbe, dokazila o formalizaciji obveznosti in pogodbenih odgovornosti, predračune, zavarovalne in prevozne pogodbe.

V skladu z Normativnim navodilom št. 2,072/2022 bodo te informacije v primeru sivega kanala opredeljene kot "obvezni dokumenti", kar pomeni, da bodo lahko organi, če uvoznik ne bo predložil katerega koli od teh dokumentov, arbitražno določili carinsko vrednost v skladu s čl. 70, točko II zakona št. 10.833/03. Z drugimi besedami, arbitraža carinske vrednosti (namesto njenega izračuna v skladu z metodami, določenimi v Sporazumu o carinski vrednosti) bo dovoljena, če uvoznik ne bo predložil nobenega od zahtevanih dokazil.

Normativno navodilo št. 2,072/2022 predvideva tudi druge pomembne spremembe, kot je možnost pridobitve carinjenja za blago, za katero je treba predložiti zavarovanje, kadar obstajajo dvomi o preferencialni obravnavi, kot tudi možnost, da uvoznik zahteva popravek določenih polj na uvozni deklaraciji, ki jih lahko spremenijo samo carinski organi.

Kar zadeva izvozno carinjenje, je bila zakonodaja spremenjena tako, da vključuje prekinitev carinjenja v primerih, ko gre za uporabo kazni zaplembe (poleg primerov prepovedanega izvoza in goljufivega vmešavanja tretjih oseb) ter možnost nadzora izvoznika na daljavo. v primeru fizičnega preverjanja blaga.

Vir: www.globalcompliancenews.com

Pripravila:
Slovenska gospodarska zbornica Brazilija – SLOBRAZ, info@slobraz.com.br

 

Poglejte tudi:

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike v Braziliji