Število turistov na Kosovu narašča

ponedeljek, 11. september 2023


Julija letos je bilo domačih in tujih obiskovalcev 71.341, od tega 34,73 odstotka domačih in 65,27 odstotka tujih. V primerjavi z julijem 2022 jih je bilo 53.820 obiskovalcev, skupni obisk pa se je povečal za 32,6 odstotka.

Agencija za statistiko poroča, da je bilo število spletnih bivanj 177.383, od tega 42,64 odstotka domačinov in 57,36 odstotka tujcev.

Število notranjih obiskovalcev in njihova neto bivanja po regijah

Največje število domačih obiskovalcev ima regija Peč s 7.582 obiskovalci in 38.145 prenočitvami.

Število zunanjih obiskovalcev in njihovih obiskov na spletu glede na državo izvora.

"Glede tujih obiskovalcev je v primerjavi s preteklim obdobjem (julij 2022) porast obiskovalcev za 21,24 %. Skupaj 45.566 tujih obiskovalcev, od tega največ iz: Albanije, Nemčije, Švice, Turčije itd.," navaja poročilo o statistiki gostinstva za mesec julij 2023, ki ga je objavila Agencija za statistiko Kosova (ASK).

Povzeto po: Agencija za statistiko Kosova (ASK )
Pripravila: Blerta Aliu

EAC Slovenski poslovni klub
Elektronski naslov: info@eac-ks.com


 

Poglejte tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini