STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR 2022 - javno povabilo za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu

sreda, 28. april 2021
 

Obvestilo o odpovedi sejma

17. marec 2022

Obveščamo vas, da je sejem v letu 2022 odpovedan. Organizator sejma načrtuje izvedbo sejemskega dogodka ponovno v letu 2023, in sicer v terminu od 7. do 11. februarja 2023

Sporočilo za javnost organizatorja sejma
Sporočilo za javnost organizatorja sejma (pdf)
 

 

Obvestilo o prestavitvi termina sejma


Obveščamo vas, da je organizator sejma, zaradi trenutnih razmer, ki so povezane s širjenjem virusa COVID-19, sejemski dogodek Stockholm Furniture&Light Fair prestavil na kasnejši termin.

Sejem bo potekal od 6. do 9. septembra 2022.

Sporočilo za javnost organizatorja sejma
 

 

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR, ki bo potekal od 8. do 12. februarja 2022 v Stockholmu, Švedska.

Sejem STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR je namenjen predstavitvi izdelkov s področja sodobnega oblikovanja, interierjev in svetil. 

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.stockholmfurniturefair.se.

To povabilo je namenjeno slovenskim podjetjem, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva), ter podjetjem, ki niso registrirana po zgoraj navedeneh področjih, vendar bodo na sejmu razstavljala produkte oz. dejavnosti, ki so v tesni povezavi z lesno - predelovalno industrijo. Finančna sredstva za udeležbo podjetij iz navedenih področij na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu IMM zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo v okviru aktivnosti za skupinsko predstavitev na sejmu STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR:
  • izvedla organizacijo sejemskega dogodka in koordinacijo aktivnosti z udeleženci,
  • poskbela za pozicioniranje krovne blagovne znamke Slovenia Green, Creative, Smart.
  • namenila finančna sredstva v predvideni višini 40.000 EUR za kritje stroškov najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog.

Podjetja, ki se bodo predstavila v okviru skupinske predstavitve na sejmu STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR, krijejo stroške:
  • postavitve razstavnega prostora, 
  • prevoza eksponatov in ostale stroške. 

Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Skupinska stojnica bo konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice bo izvedel skupen izvajalec postavitve, ki ga izberejo podjetja. 

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za elektronsko prijavo.

Prijavnica za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu STOCKHOLM FURNITURE AND LIGHT FAIR je dostopna na spletni povezavi.

Ostale podrobnosti glede oddaje elektronske in fizične prijave so navedene v splošnih pogojih sodelovanja na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu.

Zadnji rok za prejem elektronske prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 21. maj 2021.

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.