Strategija za razvoj dekarboniziranega vodika v Franciji

petek, 23. oktober 2020

V septembru 2020 sta minister za gospodarstvo in finance Bruno Le Maire in ministrica za ekološko tranzicijo Barbara Pompili predstavila nacionalno strategijo za razvoj dekarboniziranega vodika v Franciji. Do leta 2030 bodo področju namenili 7 mrd EUR, vključno z 2 mrd  EUR iz FR načrta za oživitev gospodarstva.

Cilj je povezava tehnološkega razvoja in ekološke tranzicije. Sredstva bodo namenjena investicijam v skladu s prioritetami dekarbonizacije industrije, z namenom doseganja  karbonske nevtralnosti v letu 2050, razvitjem "težke" mobilnosti z uporabo vodika ter podpori raziskavam odličnosti in  izobraževanju. Strategija predstavlja prioritetno os za investiranje, ob upoštevanju okoljskih in ekonomskih izzivov, izzivov energetske suverenosti in tehnološke neodvisnosti. Ambicija Francije je, da postane vodilna na tem področju.

Prva prioriteta
Dekarbonizacija industrije z oblikovanjem francoskega sektorja elektrolize. V obdobju 2020-2023 bo namenjenih 54 % sredstev.
Spodbujanje nastanka sektorja elektrolize, kjer ima FR industrijska podjetja z velikim potencialom. Trg za proizvodnjo dekarboniziranega vodika z elektrolizo se mora razvijati v smeri projektov večje velikosti in večje zmogljivosti. Francija si je zastavila cilj 6,5 GW nameščenih elektrolizatorjev leta 2030.

Dekarbonizacije industrije z zamenjavo vodika. Cilj je nadomestiti proizvodne procese z uporabo fosilnih goriv z vodikom. To je tudi eden od temeljev večletnega energetskega programa.

Primer aktivnosti v letu 2021: projekt skupnega evropskega interesa (PIIEC / IPCEI) na vodiku, podobno kot je evropski projekt na baterijah za električna vozila. Ta projekt bi lahko podprl raziskave in razvoj ter industrializacijo elektrolizatorjev za proizvodnjo vodika in te rešitve uporabil v industriji. To vključuje nastanek velike tovarne projektov elektrolize v Franciji v skladu s shemo, podobno shemi baterij za električne avtomobile, ki vključuje tovarne Nersac in Douvrin, skupnega podjetja PSA in Total / Saft ( kmalu se jim bo pridružil Renault). Ta projekt se lahko nanaša tudi na industrializacijo drugih tehnoloških gradnikov (gorivne celice, rezervoarji, materiali). FR bo rezervirala 1,5 mrd EUR za ta projekt.

Druga prioriteta 
Razviti profesionalno "težko" mobilnost z uporabo dekarboniziranega vodika. V obdobju 2020-2023 bo namenjenih  27 % sredstev.
Razviti ponudbo vodikove mobilnosti, primerne zlasti za težka vozila. Tehnologija omogoča dodatne zmogljivosti shrambe v primerjavi z električnimi baterijami, prav tako potrebe po visoki moči motorja ali daljši avtonomiji.

Primer aktivnosti: Razpis za projekte (AAP) "Tehnološki gradbeniki in demonstratorji": cilj je razviti ali izboljšati komponente in sisteme, povezane s proizvodnjo in transportom vodika ter njegovo uporabo, kot je npr. aplikacije za prenos energije ali dobavo. Prav tako bo podpiral demonstracijske projekte, ki vključujejo močno ustvarjanje vrednosti v Franciji in omogoča razvoj novih rešitev in strukturiranje sektorja (350 mio EUR do konca 2023).

Razviti obsežne teritorialne projekte s spodbujanjem združevanja uporab. Za pospešitev uvajanja vodikove mobilnosti na nacionalnem ozemlju, strategija predlaga združevanje povpraševanja v industrijskem in mobilnem sektorju na regionalni ravni. Cilj je vzpostaviti močna partnerstva med skupnostmi in industrijo.

Primer aktivnosti: Do konca leta 2020 bo objavljen javni poziv za projekt "Teritorialni hub vodika" ( 275 mio EUR do konca 2023).

Tretja prioriteta
Podpora raziskavam, inovacijam in razvoju sposobnosti z namenom olajšanja uporabe v prihodnosti, kot je vodik v energetska omrežja, nove uporabe v industriji (jeklarstvo, kemična industrija), "težka" mobilnost: zlasti letala in ladje, regionalni vlaki oz. vlaki v območjih, ki niso elektrificirana, infrastruktura prihodnosti (dekarbonizacija plinskega sektorja). V obdobju 2020-2023 bo namenjenih 19 % sredstev.

Primer aktivnosti: Do konca leta bo pripravljen prioritetni raziskovalni program "Aplikacija vodika", kot priprava na prihodnjo generacijo tehnologij, kateremu bo namenjenih 65 mio EUR.

V tem okviru tudi izobraževanje in usposabljanje za razvoj sposobnosti z namenom podpore uporabe vodika na teritoriju, kar bo zajelo tako tehnično osebje, odgovorne osebe za kvaliteto, varnost, okolje, gasilce, inženirje, kot tudi raziskovalce.

Francoski minister za gospodarstvo in finance je ob predstavitvi strategije izpostavil nekatera inovativna podjetja na tem področju: Alstom; Safra, ki je razvil avtobus na vodik; SNCF, ki se ukvarja s projektom razvoja vlaka na vodik; Faurecia razvija rezervoarje za vodik; Symbio gorivne celice; Schlumberger McPhy  elektrolizatorje; Airbus  projekt letal, ki jih bo poganjal vodik.

Strategija je dostopna na spletnih straneh.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si