Študija o poslovnih skrivnostih (LRK) - prošnja za prispevke

ponedeljek, 17. avgust 2020


V okviru evropskega projekta IP KEY China prosijo za prispevek izvajalcev in podjetij na področju varovanja poslovnih skrivnosti na Kitajskem.

Povezavi na vprašalnika:


Cilj projekta je izboljšati izvajanje učinkovitega režima intelektualne lastnine na Kitajskem. Odgovori bodo obravnavani anonimno. Ugotovitve študije bodo predstavljene ustreznim kitajskim organom in javno dostopne na spletni strani IP KEY China.

Pripravila:
Tea Pirih
Veleposlaništvo Republike Slovenije Peking
E: tea.pirih@gov.si