Študija o vplivu odprte programske in strojne opreme na gospodarstvo EU

sreda, 21. oktober 2020

Fraunhofer ISI in OpenForum Europe po naročilu Evropske komisije izvajata študijo o vplivu odprte programske in strojne opreme na gospodarstvo EU. Študija naj bi pokazala prednosti in slabosti, priložnosti in izzive v politikah s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Kdor želi sodelovati v študiji, naj to sporoči po elektrtonski pošti na naslov: paula@openforumeurope.org.

Spletna stran z informacijami o študiji in sodelovanju v anketi.

Pripravila:
mag. Maja Ferlinc
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
E: maja.ferlinc@sbra.be