Subvencije za podjetja: Razpisi v Deželi FJK z bližnjo zapadlostjo

petek, 05. junij 2020


Od 3. junija 2020
Deželna direkcija za delo
Nepovratni prispevki za zaposlovanje nezaposlenih oseb s stalnim bivališčem v deželi FJK za nedoločen ali določen čas, tudi z zmanjšanim delovnim urnikom, ali sezonsko
https://bit.ly/Incentivi_assunzionedisoccupati

Od 10. junija 2020
Deželna direkcija za proizvodne dejavnosti
DZ 3/2020, 5. člen
Nepovratni prispevki za turistične, trgovske, obrtniške in nastanitvene dejavnosti, storitve osebam (škoda zaradi izrednega stanja ob epidemiji COVID-19)
Način predstavitve vlog bo objavljen na institucionalni spletni strani AD FJK.
www.regione.fvg.it

Zapadlost: 16. junija 2020
Deželna direkcija za kulturo in šport
Služba za kulturne dejavnosti
DZ 16/2014, 27. člen quater
Obvestilo o financiranju študij in zgodovinskih raziskav, posnetkov pričevanj, digitalizacije, obnove avdiovizualnega gradiva, ustvarjanja multimedijskih izdelkov in storytellinga
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA18/articolo.html

Zapadlost: 19. junija 2020
Centralna direkcija za delo, usposabljanje, izobraževanje in družino
Služba za politike dela
Evropski Socialni Sklad - Programiranje 2014/2020
Prispevki za projekte podjetij za Smart Working
Namenjeno mikro in malim podjetjem, ki želijo razviti metode agilnega dela (Smart Working) z opredelitvijo poslovnih načrtov, usposabljanjem osebja in uvedbo novih tehnologij
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA81

Zapadlost: 30. junija 2020
Centralna direkcija za zaščito okolja, energijo in trajnostni razvoj
Služba za urejanje upravljanja z odpadki in onesnaženimi območji
DZ 25/2016, 4. člen 4, 30 odstavek
Subvencije za odstranitev azbesta iz objektov, kjer imajo sedež podjetja
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA47

Deželna direkcija za proizvodne dejavnosti
Služba za industrijo in obrtništvo
POR FESR 2014-2020
Poseg 1.2.a.2 - Spodbude podjetjem za industrializacijo rezultatov industrijskih raziskav, eksperimentalnega razvoja in inovacij - področja agroživilske specializacije, strateške proizvodne verige, pomorske tehnologije in smart health - odobritev razpisa 2020 
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA203/FOGLIA2

Zapadlost: 31. julij 2020
GAL CARSO - LAS KRAS
PSR 2014-2020
Ukrep 19, Podukrep 19.2 - poseg TS1 Podpora naložbam za rekvalifikacijo in izboljšanje turistične ponudbe - Razpis
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA115/FOGLIA15

Dodatne informacije:
Slovensko deželno gospodarsko združenje
E: info@sdgz.it