Švicarski turistični sektor je v prvi polovici leta 2018 zabeležil rekordnih 18,4 mio nočitev

torek, 30. oktober 2018

Po podatkih Švicarskega urada za statistiko je švicarski turistični sektor v prvi polovici leta 2018 zabeležil 670.000 več nočitev v primerjavi s prvim polletjem leta 2017.

Več kot 10 mio hotelskih sob je bilo rezerviranih za tujce, kar je 4,6 % več kot v enakem lanskem obdobju. Največ so k povečanju prispevali evropski turisti. Največ, za 73.000 se je povečalo število nočitev nemških turistov. Francoski turisti so zabeležili 24.000 več nočitev, španski pa 15.000 več. Medtem ko se je število turistov iz Japonske zmanjšalo, Švica kljub temu postaja vse bolj priljubljena destinacija za azijske turiste, še posebej za turiste iz Indije in Kitajske. Statistični podatki kažejo, da so indijski turisti v prvem polletju 2018 povečali število nočitev za 10 %. Februar je bil v prvi polovici leta 2018 za turistični sektor najuspešnejši mesec, z več kot 3 mio nočitev.

Neposredni prispevek švicarskega turizma v državni BDP je v letu 2017 znašal 15 mlrd EUR ali 2,5 % celotnega BDP. Celoten prispevek turistične industrije v švicarsko gospodarstvo, vključno z učinki naložb, dobavnimi verigami in indukcijskimi učinki prihodkov, je leta 2017 znašal 54,8 mlrd EUR ali 9,1 % BDP. Po napovedih naj bi že leta 2028 dosegel 66,9 mlrd EUR ali 10,2 % BDP.

V letu 2017 je bilo v turističnem sektorju Švice neposredno zaposlenih okoli 172.500 ljudi ali 3,4 % vseh zaposlenih. Po napovedih naj bi število delovnih mest v turizmu v letu 2028 doseglo 253.000.

Investicije v švicarski turistični sektor so v letu 2017 znašale 3,7 mlrd EUR ali 2,6 % vseh investicij v državo. Po napovedih naj bi se investicije v turistični sektor v naslednjih 10 letih povečevale za približno 2,2 % letno in v letu 2028 dosegle 4,8 mlrd EUR.

Vir: Factiva

Več informacij o globalnih trendih na področju turizma