Težave v slovaški perutninski industriji

četrtek, 27. januar 2022

Perutninska industrija na Slovaškem trpi zaradi pomanjkanja sheme sistemske državne podpore, ki ni bila zasnovana niti v času težkih izzivov, s katerimi se je lani soočala večina kmetov.
 
Direktor Slovaške perutninske zveze Daniel Molnar je povedal, da so slovaškim kmetom odvzeli denar, predviden z drugo spremembo sheme državnih pomoči za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje živalskih bolezni v EU, ki so jo v Bruslju odobrili januarja 2020. Pojasnil je, da so v okviru tega programa kmetje dobili povračilo stroškov čiščenja in razkuževanja njihovih proizvodnih prostorov.
Zakaj na Slovaškem še niso zagotovljena obljubljena sredstva, ni jasno, so pa zaradi tega lokalni kmetje manj konkurenčni na evropskem trgu, meni Molnar.
 
Čeprav shema obstaja že dve leti in so smernice za razdelitev sredstev že izdelane in potrjene, slovaški kmetje niso prejeli nobenega povračila. V sosednji Češki so na primer rejci perutnine lani prejeli okoli 35,5 mio EUR državne pomoči prek tega programa.
 
Odsotnost državne pomoči je bistveno zmanjšala konkurenčnost slovaških proizvajalcev in predelovalcev perutnine.
 
Leto 2021 je bilo za slovaške perutninarje zelo zahtevno leto, saj so se vsi proizvodni stroški močno povečali
. Proizvodni stroški so se v perutninarstvu lani medletno zvišali za okoli 0,10 EUR/kg žive perutnine in sicer z 0,83 EUR na 0,92 EUR. V začetku leta 2022 naj bi se stroški proizvodnje še dodatno povišali za 0,07 EUR na kg.
Cena krme za perutnino je leta 2021 poskočila za 20 %, stroški dela pa za 10 %. 
V segmentu kokoši nesnic so razmere podobne, saj so se povprečni proizvodni stroški v letu 2021 zaradi dviga cen krme, embalaže, električne energije in goriva povišali z 0,08 EUR na 0,088 EUR.
 
V Slovaški perutninski zvezi se bojijo, da bo moralo veliko število rejcev perutnine v trenutnih razmerah zapreti svoje poslovanje, kar bo posledično povzročilo bistven upad predelave perutnine na Slovaškem. Delež slovaškega perutninskega mesa na policah trgovin se bo močno zmanjšal, na trgu pa bo v prihodnje večji delež uvoženih perutninskih izdelkov.
 

Vir: Factiva, Business World Agency
 
Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije