Slovaška

Predstavitev gospodarstva Slovaške

Predstavitev države

 
Uradni naziv Slovenská republika / Slovaška
Mednarodna oznaka SK/SVK 
Glavno mesto Bratislava
Velikost (km2) 49.037
Prebivalci (mio)17 5,5
Uradni jezik Slovaščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (62 %), protestanti (8,2 %), pravoslavci (3,8 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 421 

Prebivalstvo Slovaške

Slovaška ima 5,5 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Bratislava 438.000
Košice 239.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament; Državni svet Slovaške republike šteje 150 članov izvoljenih za štiriletni mandat

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so potekale 16. in 30. marca 2019. V obeh krogih je zmagala Zuzana Čaputova, liberalna kandidatka zunajparlamentarne stranke Napredna Slovaška. Slovaška je tako dobila prvo žensko predsednico v svoji zgodovini.

Zadnje parlamentarne volitve so bile 29. februarja 2020, naslednje bodo februarja 2024.
Na zadnjih parlamentarnih volitvah je s 25 % zmagala desnosredinska stranka OL’aNo-NOVA, ki si je priborila 53 mest v 150 članskem parlamentu. Na drugem mestu je socialdemokratska stranka Smer SD z 18,3 % glasov in 38 mesti v parlamentu, na tretjem pa desna stranka Mi smo družina z 8,2 % glasov in 17 poslanskimi sedeži.

Vodstvo države:

Predsednik republike je izvoljen neposredno za največ dva zaporedna petletna mandata.
Predsednica: Zuzana Čaputova

Izvršilna oblast:


Premier: Eduard Heger (od aprila 2021)

 

Slovaška ima med državami EU in OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) eno izmed najhitreje rastočih gospodarstev. Leta 2004 se je pridružila EU in s 1. januarjem 2009 prevzela evro. Je tudi članica in EEA (European Economic Area) in WTO (World Trade Organization). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU..


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 5,3 5,9 5,5 5,5 5,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 114 113 113
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 109,2 97,1 97,2 92,2 94,0
 BDP per capita (v EUR): 20.749 16.555 17.798 16.886 17.232
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 173,7 165,5 154,0 150,2 155,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 33.035 28.232 28.198 27.500 28.527
 Rast BDP (v %): 1,7 1,8 3,0 -4,4 2,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,8 7,4 7,5 6,8 5,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 7,2 10,1 2,8 2,0 2,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -100,1 -92,1 -81,6 -69,0 -76,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 97,4 89,1 81,5 70,1 75,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,6 3,3 10,2 -7,4 0,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,2 4,1 11,1 -8,4 2,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,0 2,1 0,8 -0,2 2,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 617,6+ 559,1 525,3 537,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 660,0+ 698,1 545,0 608,9
Stopnja tveganja države (op): / 33 28 29 32
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 45 42


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača na Slovaškem se je januarja 2022 zvišala na 646 EUR, medtem ko se je povprečna mesečna bruto plača v decembru 2021 znižala na 1.390 EUR.

.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 1,3 1,8 3,0 3,0
Rast javne potrošnje 3,2 2,2 2,4 2,1
Rast investicij 5,7 7,2 4,2 3,8


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Slovaška je v letu 2021 izvozila za 88,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 88,9 mlrd EUR.
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -0,3 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Slovaška največ izvažala vozila, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, železo in jeklo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (21,9 % od celotnega izvoza), sledijo Češka, Poljska, Madžarska in Francija.
  • Slovaška je v letu 2021 največ uvažala električno in elektronsko opremo, vozila, strojno opremo, nafto in plin ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (19,0 % od celotnega uvoza), sledijo Češka, Kitajska, Rusija in Poljska.

 

Slovaška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Električna in elektronska oprema 20,7 Vozila 32,2
Vozila 15,4 Električna in elektronska oprema 16,9
Stroji, jedrski reaktorji 12,3 Stroji, jedrski reaktorji 12,3
Mineralna goriva, olja 8,1 Železo in jeklo 5,6
Plastika in plastični izdelki 4,2 Plastika in plastični izdelki 3,2
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 19,0 Nemčija 21,9
Češka 9,6 Češka 11,7
Kitajska 7,1 Poljska 8,3
Rusija 6,3 Madžarska 6,9
Poljska 5,5 Francija 6,5
Slovenija (28. mesto) 0,4 Slovenija (19. mesto) 0,9
 


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Slovaškem so v letu 2018 znašale 49,5 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 11,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Slovaške so v letu 2018 znašale 3,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 37,1 %. 


Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Slovaškem 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.


Poglejte si tudi: