Slovaška

Prodaja na Slovaško

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Glavni dejavnik nakupne odločitve slovaških potrošnikov je cena, čeprav vedno bolj povprašujejo tudi po kakovostnih izdelkih. Velik pomen imajo poprodajne storitve in garancije.

Slovaškim potrošnikom se življenjski standard izboljšuje, a je še vedno pod evropskim povprečjem. Slovaki vse bolj posegajo po izdelkih, ki so namenjeni zdravemu načinu življenja in so okolju prijazni. Pri sprejemanju novih izdelkov so precej previdni. Pri nakupu dajejo prednost lokalnim izdelkom.
 

Tržne poti, distribucija

Slovaški maloprodajni sektor sestavljajo številna zasebna maloprodajna podjetja, tako tuja kot lokalna.

Prodaja v hipermarketih se je na Slovaškem v letu 2019 povečala za 1 % in dosegla 2,1 mlrd EUR. Tudi v prihodnjih petih letih naj bi prodaja v tem segmentu rasla po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 2,2 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Kaufland Slovenska Republika, ki je imel v letu 2019 54 % tržni delež. Na segment hipermarketov so v letu 2019 močno vplivali spremenjeni potrošniški trendi, kar je povzročilo, da sta se Hypernova, ki je v lasti Terno Real Estate, in Carrefour, umaknila iz slovaškega trga. Carrefour je tako slovaški trg zapustil po 17 letih delovanja. Tako sta v letu 2019 v tem segmentu ostala le dva konkurenta, Kaufland in Tesco.

Prodaja v diskontnih trgovinah se je na Slovaškem v letu 2019 povečala za 5 % in dosegla 1,3 mlrd EUR. V prihodnjih petih letih je za ta segment napovedana 5 % povprečna letna rast, vrednost prodaje tega segmenta pa naj bi v letu 2024 dosegla 2,8 mlrd EUR. Glavni konkurent med diskontnimi trgovci na Slovaškem je Lidl Slovenská Republika, ki je imel v letu 2019 97 % tržni delež.
 

Spletna prodaja


Spletna prodaja se je na Slovaškem v letu 2019 povečala za 18 % in dosegla vrednost 1,3 mlrd EUR. Po napovedih bo v prihodnjih petih letih rasla po 13 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 2,5 mlrd EUR. Največji spletni ponudnik na Slovaškem trgu je Internet Mall Slovakia sro, ki je imel v letu 2019 6 % tržni delež.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:

 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Tesco Stores Sr A.S. 1.425,54
Lidl Slovenská Republika V.O.S. 1.194,18
Kaufland Slovenská Republika V.O.S. 1.074,28
Billa S.R.O. 594,84
Nay A.S. 306,59
Dm Drogerie Markt S.R.O. 196,25
C & A Mode S.R.O. 176,86
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Običajni načini plačila so podobni kot v drugih državah EU, ter vključujejo plačila na odprt račun, avansna plačila, Swift transakcije, akreditive in bančne garancije. Vse je odvisno od medsebojnega dogovora in stopnje zaupanja.

Plačilna disciplina je dobra. V letu 2019 je bil povprečni plačilni rok 33 dni, povprečna zamuda plačil pa 8 dni. 

 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Slovaško na 42. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.

Slovaška ima strateško geografsko lego države. Zaradi številnih avtocest, ki prečkajo to območje, Slovaška ponuja neposreden dostop do madžarskih avtocest za potovanje na jug in jugovzhod Evrope, pa tudi na nemški, švicarski in italijanski trg prek Avstrije.

Tako kot v večini evropskih držav tudi v slovaškem transportnem sektorju prevladuje cestni transport. Po cestah na leto prepeljejo več kot 200 mio ton blaga. Slovaška ima 43.414 km cest. Za posodobitev omrežja se v zvezi z vseevropskim omrežjem izvaja veliko število naložb v projekte prometnega omrežja.

Železniško omrežje je staro, a vendar predstavlja skoraj 20 % slovaškega transporta, kar je več od evropskega povprečja. Promet po celinskih plovnih poteh je zanemarljiv.


 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno oktober 2020.

_