Slovaška

Prodaja na Slovaško

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Glavni dejavnik nakupne odločitve slovaških potrošnikov je cena, čeprav vedno bolj povprašujejo tudi po kakovostnih izdelkih. Velik pomen imajo poprodajne storitve in garancije.

Slovaškim potrošnikom se življenjski standard izboljšuje, a je še vedno pod evropskim povprečjem. Slovaki vse bolj posegajo po izdelkih, ki so namenjeni zdravemu načinu življenja in so okolju prijazni. Pri sprejemanju novih izdelkov so precej previdni. Pri nakupu dajejo prednost lokalnim izdelkom.
 

Tržne poti, distribucija

Slovaški maloprodajni sektor sestavljajo številna zasebna maloprodajna podjetja, tako tuja kot lokalna. Na trend trgovanja v zahodnem stilu, ki ponuja široko paleto izdelkov, je močno vplivalo delovanje tujih podjetij, kot je Tesco. Tesco je največji konkurent na slovaškem maloprodajnem trgu, ima preko 152 poslovalnic in zaposluje več kot 10.000 ljudi. Drugi največji konkurent na trgu je Lidl, ki ima na Slovaškem okoli 130 trgovin z več kot 4.000 zaposlenimi. Kaufland je tretja največja trgovska veriga, ki ima 65 trgovin in zaposluje približno 6000 ljudi.

Spletna maloprodaja je v zadnjih nekaj letih dosegala hitro rast. V letu 2017 je bilo na Slovaškem okoli 11.000 spletnih trgovin, ki so ustvarile skupno 940 mio EUR prihodkov. Skoraj polovico vseh spletnih nakupov Slovaki opravijo preko pametnih telefonov. Najpogosteje Slovaki na spletu kupujejo elektronske in električne potrošne izdelke in medijske vsebine. Ta segment predstavlja več kot polovico celotne vrednosti spletne maloprodaje. Segment z največjo rastjo v letu 2017 je bil segment hrane in pijače, ki se je v tem letu povečal kar za 43 %. Okoli 3,2 mio Slovakov nakupuje preko spleta, do leta 2021 pa bo po ocenah strokovnjakov spletno nakupovanje doseglo še dodatnih 400.000 Slovakov. Povprečni spletni nakup je v letu 2017 znašal 204,4 EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Tesco Stores Sr A.S. 1.578,57
Lidl Slovenská Republika V.O.S. 1.250,52
Kaufland Slovenská Republika V.O.S. 1.158,00
Billa S.R.O. 574,34
Nay A.S. 286,17
C & A Mode S.R.O. 236,07
Merkury Market Slovakia S.R.O. 188,61
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Običajni načini plačila so podobni kot v drugih državah EU, ter vključujejo plačila na odprt račun, avansna plačila, Swift transakcije, akreditive in bančne garancije. Vse je odvisno od medsebojnega dogovora in stopnje zaupanja.

Plačilna disciplina je dobra. V letu 2018 je bila povprečna zamuda tujih plačil 9 dni, povprečno število dni plačila pa se je znižalo iz 51 dni v letu 2017 na 42 dni v letu 2018.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Slovaško na 38. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
Slovaška ima strateško geografsko lego države. Zaradi številnih avtocest, ki prečkajo to območje, Slovaška ponuja neposreden dostop do madžarskih avtocest za potovanje na jug in jugovzhod Evrope, pa tudi na nemški, švicarski in italijanski trg prek Avstrije.

Tako kot v večini evropskih držav tudi v slovaškem transportnem sektorju prevladuje cestni transport. Po cestah na leto prepeljejo več kot 200 mio ton blaga. Slovaška ima 43.414 km cest. Za posodobitev omrežja se v zvezi z vseevropskim omrežjem izvaja veliko število naložb v projekte prometnega omrežja.

Železniško omrežje je staro, a vendar predstavlja skoraj 20 % slovaškega transporta, kar je več od evropskega povprečja. Promet po celinskih plovnih poteh je zanemarljiv.
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.