Slovaška

Gospodarske panoge Slovaške

Priložnosti na trgu


Slovaška stabilna makroekonomska politika, strateška lega in izobražena delovna sila so dejavniki, ki na slovaški trg privabljajo številne tuje izvoznike in vlagatelje. Na slovaškem trgu prevladujejo avtomobilska, elektronska, inženirska, turistična in storitvena industrija.
 
Najbolj perspektivni sektorji za izvoznike so:


Strojna oprema: Na trgu obstajajo priložnosti za prodajo strojev, orodij in proizvodnih tehnologij za številne panoge, vključno z gradbeništvom, živilsko in avtomobilsko industrijo.

IKT: Razvoj slovaškega IKT trga spodbujajo naložbe vlade, občin, bank, zasebnih podjetij, institucij za finančne storitve in javnega sektorja. Trg je še vedno odprt za izvajanje novih mobilnih in internetnih omrežij, pa tudi za združevanje obstoječih podatkov v shranjevanje v oblaku, izvajanje rešitev za kibernetsko varnost in vzdrževanje obstoječe omrežne strojne in programske opreme. Glavni končni uporabniki so zasebni sektor, vladna ministrstva, Parlament in državni upravni uradi. K rasti sektorja prispevajo tudi lokalne industrije, kot so avtomobilski proizvajalci, inženirska podjetja ter podjetja za proizvodnjo in distribucijo energije. Perspektivna področja so kibernetska varnost, rešitve v oblaku, internet stvari, pametna mesta, e-uprava, e-zdravje in e-trgovina.

Avtomobilske komponente: Slovaška je vodilna država na svetu v proizvodnji avtomobilov na prebivalca. Proizvodnja avtomobilov predstavlja približno 46,8 % slovaške industrijske proizvodnje in 35 % industrijskega izvoza države. Na trgu avtomobilskih komponent večinoma prevladujejo izdelki iz Nemčije, Avstrije in Francije. Konkurenčne cene in pravočasna dobava sta ključnega pomena za uspeh tujih dobaviteljev pri prodaji proizvajalcem avtomobilov in njihovim dobaviteljem.
 


Gospodarstvo

Slovaško gospodarstvo je v prvih letih po ločitvi od Češke leta 1993 le počasi napredovalo, zaradi avtoritarnega vodenja države in visoke stopnje korupcije. Gospodarske reforme, izvedene po letu 1998, pa so Slovaški omogočile močno gospodarsko rast. Slovaška ima majhno, odprto gospodarstvo, ki temelji predvsem na izvozu avtomobilov in elektronike.

Slovaška je že več let na prvem mestu v regiji, kar zadeva neposredne tuje naložbe. Privlačna je zaradi razmeroma poceni in kvalificirane delovne sile ter ugodne geografske lege v središču Srednje Evrope.

Med najbolj perečimi domačimi vprašanji, ki bi lahko omejili privlačnost slovaškega trga, pa so korupcija, neustrezno sodstvo ter počasen prehod na inovacijsko gospodarstvo. Zlasti za energetski sektor so značilni regulatorni nadzor in visoki stroški, kar je posledica vladnega vmešavanja v regulirane tarife.

 

Struktura BDP

Slovaški kmetijski sektor je slabo razvit. Predstavlja 3 % BDP in zaposluje 2,7 % delovne sile. Približno dve petini zemljišč je obdelovalnih. Glavni kmetijski pridelki v državi so žita, krompir, sladkorna pesa in grozdje. Gorsko območje Slovaške ima obsežne gozdove in pašnike, ki jih uporabljajo za intenzivno pašo ovac.

Slovaška je bogata tudi z mineralnimi viri, vključno z železom, bakrom, svincem in cinkom.

Storitveni sektor prispeva 64 % BDP in zaposluje 60,5 % delovne sile. V storitvenem sektorju prevladujeta segmenta trgovine in nepremičnin. Tudi razvoj turizma lahko v prihodnjih letih postane pomemben za slovaško gospodarstvo, saj je turizem trenutno najbolj dinamičen segment v državi. Močan je tudi bančni segment, ki je večinoma v lasti tujcev.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 33 % BDP in zaposluje 36,8 % delovne sile. Segmenti težke industrije, kot sta kovinska in jeklarska industrija, so še vedno v fazi prestrukturiranja. Industrijske panoge z visoko dodano vrednostjo, kot so elektronika, inženiring in petro-kemikalije, so nameščene v zahodnem delu države. Avtomobilska industrija in proizvodnja potrošnih izdelkov, ponujata privlačne možnosti za tuje vlagatelje.

V letu 2019 je rast industrijske proizvodnje znašala 0,5 %. Za leto 2020 je napovedana 1 %, za leto 2021 1,5 % in za leto 2022 2,5 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na slovaškem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija

Avtomobilska industrija je ena najpomembnejših panog na Slovaškem. Delež avtomobilske proizvodnje je v letu 2018 dosegel 46,8 % celotne industrijske proizvodnje in predstavlja 35 % celotnega industrijskega izvoza Slovaške.

Slovaška izvaža avtomobile po vsem svetu. Skoraj četrtino jih izvozi v Nemčijo, 12 % v Francijo, približno 10 % pa v Združeno kraljestvo in v ZDA. Slovaška je že nekaj let vodilna na svetu po številu proizvedenih avtomobilov na 1.000 prebivalcev. Leta 2018 je ta številka znašala 198. V avtomobilskem sektorju je na Slovaškem zaposlenih 250.000 delavcev, kar predstavlja skoraj 10 % vseh zaposlenih v slovaškem gospodarstvu.

Slovaška je pozitivna izjema v razmerah slabšega položaja na evropskem avtomobilskem trgu. V letu 2018 se je na Slovaškem proizvodnja avtomobilov povečala za 5,9 %, povečal pa se je tudi izvoz avtomobilov. Močna rast avtomobilskega izvoza je bila posledica uvedbe električnih vozil v proizvodnjo slovaških avtomobilskih tovarn. Slovaška je v obdobju od januarja do septembra 2018 izvozila več kot 140.000 električnih vozil, kar je predstavljalo 13 % vseh avtomobilov, prodanih v tujino (povprečje v EU je 2 %). Slovaška je postala vodilna evropska izvoznica električnih vozil in predstavlja skoraj 50 % evropskega izvoza teh vozil.

Po napovedih analitikov bo proizvodnja avtomobilov na Slovaškem v letu 2019 dosegla rekord, saj naj bi se povečala za 10,5 %, obseg proizvodnje pa bo predvidoma dosegel 1,1 mio avtomobilov.

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov na Slovaškem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Kia Motors Slovakia S.R.O. 5.576,23
PCA Slovakia SRO 2.365,75
Grupo Antolin Bratislava S.R.O. 112,95
Akebono Brake Slovakia S. R. O. 95,59
Jaguar Land Rover Slovakia S.R.O. 78,84
Webasto Zilina S. R. O. 60,71
Garrett Motion Slovakia S. R. O. 41,90

 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov na Slovaškem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mobis Slovakia S.R.O. 1.531,18
Sas Automotive S.R.O. 950,06
Faurecia Slovakia SRO 606,90
Zf Slovakia A.S. 512,59
Adient Slovakia S.R.O. 360,83
Continental Automotive Systems Slovakia S.R.O. 357,27
Lear Corporation Seating Slovakia S.R.O. 348,30


Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Lesna industrija 

Gozd na Slovaškem pokriva približno 2 mio ha ali 40 % celotnega ozemlja. Od tega je približno 60 % gozdov v državni lasti. Od preostalih 40 % jih več kot polovica pripada združenjem, preostali gozdovi pa so v zasebni lasti.

Slovaška je leta 2018 na medletni ravni povečala proizvodnjo lesa za 5 % na 9,9 mio m3. Približno 51,8 % proizvedenega lesa je iz nedržavnih gozdov.

Slovaški izvoz lesa se je v letu 2018 medletno povečal za 83.000 m3 na 2.099 mio m3. Izvozili so ga večinoma v Avstrijo, na Češko, Poljsko in na Madžarsko. Približno 78,9 % lesa so izvozila trgovska podjetja, medtem ko so 21,1 % ali 443.000 m3 skupno izvozila gozdarska podjetja. V letu 2018 je država uvozila 1.395 mio m3 lesa, kar je za 50,5 % ali 468.000 m3 več kot leta 2017. Les iz listnatega drevja Slovaška večinoma uvaža s Poljske, les iz iglavcev pa večinoma iz Češke.

Slovaška gozdarska industrija je v letu 2018 ustvarila 40,6 mio EUR dobička, od skupnih prihodkov v višini 1,1 mlrd EUR. To je za 9,1 % več kot leta 2017.

Na Slovaškem je zaradi lesnega bogastva dobro razvita tudi pohištvena industrija in Slovaška je tretji največji pohištveni trg v Vzhodni Evropi. V letu 2019 naj bi slovaška pohištvena industrija ustvarila 1,7 mlrd EUR prihodkov. Analitiki napovedujejo, da bo do leta 2023 slovaški pohištveni trg rasel po 2,7 % povprečni letni stopnji.

Tudi na slovaškem pohištvenem trgu so prisotne velike trgovske verige s pohištvom, kot so JYSK, IKEA, KIKA in XXXLutz.
V letu 2018 je podjetje JYSK Slovaška ustvarilo 10,3 mio EUR dobička, medtem ko ga je IKEA na tem trgu ustvarila 10 mio EUR. JYSK, ki je na slovaški trg vstopil leta 2006, ima danes na Slovaškem že 44 prodajnih centrov.
V proračunskem letu, ki se je končalo septembra 2018, je avstrijski trgovec s pohištvom Kika povečal izgubo na skoraj 1,5 mio EUR, ustvaril pa je 36,7 mio EUR prihodkov, kar je za 6 % več kot v letu prej. Veriga, ki jo je pred kratkim kupil avstrijski trgovec s pohištvom XXXLutz iz Avstrije, ima na Slovaškem 5 prodajnih centrov in sicer v Košicah, Bratislavi, Nitru, Popradu in Banski Bystrici. Kika je vstopila na slovaški trg leta 2005.


Največja podjetja na področju gozdarstva na Slovaškem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Lesy Modra s.r.o. 20,72
A-Z Lokomat S.R.O. 20,08
Vojenské lesy a majetky SR š.p. 16,61
Státne Lesy Tatranského Národného Parku Tatranská Lomnica 9,07
Riava Corporation S.R.O. 8,42
Pro Populo Poprad S.R.O. 8,21
Les-Wood S.R.O. 6,65

 

Največji proizvajalci pohištva na Slovaškem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ikea Industry Slovakia S. R. O. 233,94
Groupe Seb Slovensko Spol. S R. O. 201,54
Henkel Slovensko Spol. S R.O. 187,85
Ekoltech Spol. S R.O. 95,12
Lind Mobler Slovakia S.R.O. 84,83
Procter & Gamble Spol. S R.O. 84,02
Mx Logistika Sl Spol. S R.O. 77,89


Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje