Slovaška

Gospodarske panoge Slovaške

Priložnosti na trgu

Slovaška stabilna makroekonomska politika, strateška lega in izobražena delovna sila so dejavniki, ki na slovaški trg privabljajo številne tuje izvoznike in vlagatelje. Na slovaškem trgu prevladujejo avtomobilska, elektronska, inženirska, turistična in storitvena industrija.
 
Najbolj perspektivni sektorji za izvoznike so:


Prehrambni in kmetijski izdelki: Slovaška je zaradi svoje velikosti in podnebja odvisna od uvoza številnih svežih živilskih izdelkov. Več kot 75 % vsega kmetijskega uvoza prihaja iz držav EU, zlasti iz sosednje Češke in Poljske. Živilsko-predelovalni sektor je eden največjih industrijskih sektorjev na Slovaškem, saj predstavlja 15 % celotne industrijske proizvodnje. Največje možnosti za izvoz predstavljajo destilirane žgane pijače, vino, brezalkoholne pijače, pa tudi izdelki za pripravo hrane za živilsko-predelovalno industrijo.
 
IKT: Na Slovaškem obstaja veliko povpraševanje po izdelkih in storitvah IKT, zaradi naraščajočih naložb centralne vlade, občin, bank, zasebnih podjetij, institucij za finančne storitve in javnega sektorja. Na trgu je povpraševanje po uvedbi novih celičnih in internetnih omrežjih, shranjevanju v oblaku, rešitvah kibernetske varnosti ter vzdrževanju obstoječe omrežne strojne in programske opreme. Proizvajalci avtomobilov, inženirska podjetja ter podjetja za proizvodnjo in distribucijo energije, z uvajanjem naprednih proizvodnih tehnologij, največ prispevajo k rasti sektorja IKT.  
Zaradi pandemije COVID-19 so največje priložnosti na področju tehnologije poslovnih procesov, aplikacij za avdio-video delo na daljavo, rešitev za kibernetsko varnost, kompleksnih storitev AI za stranke, rešitvah virtualnih klicnih centrov, sistemov za shranjevanje v oblaku in aplikacijske programske opreme, kompleksnih informacijskih sistemov za elektronska plačila, informacijskih sistemov za vodstveno osebje in kompleksnih informacijskih sistemov za zavarovalnice.
 
E-trgovina: Slovaška ima eno najmlajših potrošniških baz v Evropi, kar predstavlja dobre obete za prodajo na drobno v napovedanem obdobju. EIU napoveduje, da se bo osebni razpoložljivi dohodek na prebivalca leta 2026 povečal na 19.440 USD (16.437 EUR), s 13.460 USD (11.380 EUR) v letu 2021, kar je višje kot v Romuniji, na Madžarskem in Poljskem, vendar še vedno bistveno nižje od ravni v zahodni Evropi. Po podatkih nemškega ponudnika tržnih podatkov Statista je bila e-trgovina na Slovaškem leta 2021 vredna 2,6 mlrd USD (2,19 mlrd EUR), imela pa je 2,8 mio uporabnikov. EIU napoveduje znatno razširitev e-trgovine do leta 2026, zlasti v živilskem sektorju. Slovaški potrošniki povprašujejo tudi po izdelkih večje vrednosti ter po personalizaciji izdelkov. Spletna prodaja bo v prihodnjih letih potekala predvsem prek pametnih telefonov, kot odgovor na naraščajočo penetracijo mobilnih in širokopasovnih povezav ter rast možnosti digitalnega plačila in uporabe kanalov družbenih medijev.


Gospodarstvo

Slovaška ima strateško lokacijo, saj leži v geografskem središču Evrope. Ima ima majhno, odprto gospodarstvo, ki ga poganja predvsem izvoz avtomobilov in elektronike.

Slovaška je že nekaj let regionalni prvak v neposrednih tujih naložbah, privlačna zaradi razmeroma poceni, a kvalificirane delovne sile in ugodne geografske lege.

Slovaška je med najhitreje rastočimi in najbolj dinamičnimi trgi v srednji Evropi, čeprav na splošno predstavlja majhen delež celotne regionalne prodaje podjetij.

 

Struktura BDP

Slovaški kmetijski sektor je slabo razvit. Predstavlja 3 % BDP in zaposluje okoli 4 % delovne sile. Približno 2/5 zemljišč je obdelovalnih. Glavni kmetijski pridelki v državi so žita, krompir, sladkorna pesa in grozdje. Gorsko območje Slovaške ima obsežne gozdove in pašnike, ki jih uporabljajo za intenzivno pašo ovac.

Slovaška je bogata tudi z mineralnimi viri, vključno z železom, bakrom, svincem in cinkom.

Storitveni sektor prispeva 68 % BDP in zaposluje skoraj ¾ delovne sile. V storitvenem sektorju prevladujeta segmenta trgovine in nepremičnin. Razvoj turizma bo v prihodnjih letih lahko postal pomemben tudi za slovaško gospodarstvo, saj je bil pred izbruhom pandemije COVID-19 eden najbolj dinamičnih sektorjev v državi. Močan je tudi bančni sektor države. Sestavlja ga 27 finančnih institucij, ki so v večinski lasti tujih skupin, večinoma iz Avstrije, Italije in Belgije, medtem ko so le 4 v lasti Slovakov.

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 29 % BDP in zaposluje okoli 1/5 delovne sile. Segmenti težke industrije, kot sta kovinska in jeklarska industrija, so še vedno v fazi prestrukturiranja. Industrijske panoge z visoko dodano vrednostjo, kot so elektronika, inženiring in petro-kemikalije, so nameščene v zahodnem delu države. Avtomobilska industrija in proizvodnja potrošnih izdelkov, ponujata privlačne možnosti za tuje vlagatelje.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 10,4 %. Za leto 2022 je napovedana 6,9 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2023 in 2024 pa 4,9 %, oziroma 3,3 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na slovaškem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija

Slovaška je vodilna proizvajalka avtomobilov na prebivalca na svetu. Na 1.000 prebivalcev je bilo na Slovaškem v letu 2021 proizvedenih 184 vozil.

V državi so 4 veliki svetovni proizvajalci avtomobilov odprli svoje proizvodne obrate. Volkswagen je odprl proizvodnjo v Bratislavi leta 1991, PSA Peugeot Citroën v Trnavi leta 2003, Kia Motors v Žilini leta 2004 in Jaguar Land Rover v Nitri leta 2016.
 

SWOT analiza slovaške avtomobilske industrije (Fitch Soluitions)

 

Prednosti

 • Tujim vlagateljem so na voljo državne spodbude.
 • Slovaška ima kvalificirano in poceni delovna silo.
 • Slovaška je geografsko dobro pozicionirana kot vozlišče za regijo srednje in vzhodne Evrope. Na Slovaškem imajo proizvodne zmogljivosti največji svetovni proizvajalci. 
Slabosti
 • Članstvo v EU je povzročilo omejitev državne pomoči za sektor.
 • Država ima pri naložbenih projektih velikokrat močno konkurenco regionalnih trgov
 • Pri rasti je preveč odvisna od izvoza in se zaradi prevzema evra sooča z zmanjšano konkurenčnostjo v primerjavi s sosednjimi državami.

Priložnosti
 • Naložbe proizvajalcev avtomobilov bodo v predvidenem obdobju še naprej privabljale naložbe v segmentu avtomobilskih komponent.
 • Segment električnih vozil je zelo perspektiven, saj je vlada uvedla velikodušne subvencije za nakup električnih vozil.
 • Vse večji premik k elektrifikaciji vozil lahko proizvajalcem avtomobilov prinese več naložb v nadgradnjo sedanjih proizvodnih zmogljivosti.
Nevarnosti
 • Več novih proizvodnih obratov v regiji bi lahko povzročilo presežek ponudbe.
 • Slovaški izvoz je odvisen od uspešnosti nemškega gospodarstva, njenega najpomembnejšega trga.
 • Pomanjkanje visokokvalificirane delovne sile lahko v prihodnje ogrozi proizvodnjo vozil.
 • Negotovost glede prihodnosti trgovinskih odnosov med EU in Združenim kraljestvom po brexitu bi lahko ogrozila izvoz vozil

 

Napovedi za slovaško avtomobilsko industrijo

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo slovaška proizvodnja avtomobilov v letu 2022 medletno povečala za 2,8 % na 1,05 mio avtomobilov. V letu 2026 naj bi Slovaška proizvedla 1,15 mio, leta 2031 pa 1,36 mio avtomobilov.

Pomanjkanje polprevodniških čipov še naprej omejuje proizvodne zmogljivosti. Proizvodnja je omejena tudi zaradi upada avtomobilskih delov in komponent, ki jih dobavljajo proizvajalci, katerih delovanje je moteno zaradi rusko-ukrajinskega konflikta.
 

Proizvodnja električnih vozil na Slovaškem zaostaja za sosednjimi državami

Večina naložb, povezanih z električnimi vozili, je izbrala Poljsko in Madžarsko za svoje proizvodne baze. To je delno posledica tega, da slovaške proizvodne linije niso bile posodobljene za podporo elektro-mobilnosti. V primerjavi s Poljsko in Madžarsko, ima slovaška pomanjkanje državne podpore in politike za zagotavljanje naložb v infrastrukturo elektro-mobilnosti.

Slovaška je že prejela naložbene obljube v sektorju proizvodnje baterij, pa tudi proizvajalci avtomobilov so že pred izbruhom Covid-19 vzpostavili sestavljanje električnih vozil v državi:

 • Inobat Auto prek partnerstva z Wildcat Discovery Technologies in češkim komunalnim podjetjem CEZ, načrtuje izgradnjo proizvodne linije za 100 Mhw litij-ionske baterije v državi.
 • Leta 2019 je Groupe PSA začela sestavljati svoj model Peugeot e-208 v tovarni proizvajalca avtomobilov v Trnavi, skupaj z naložbami za vzpostavitev operacij sestavljanja baterij v državi.
 • VW prav tako načrtuje razširitev svoje tovarne v Bratislavi, da bi vključil proizvodnjo prihajajočega modela Passat, ki naj bi vključeval elektrificirano različico.

To nakazuje, da želijo proizvajalci avtomobilov preoblikovati nastajajočo slovaško dobavno verigo električnih vozil, ki bo podprta s prizadevanji po vsej EU za zmanjšanje emisij avtomobilov, kar bo povečalo povpraševanje po električnih vozilih.

Slovaška ostaja glavna kandidatka za oskrbo z električnimi vozili v regiji zaradi osrednje lokacije države v regiji CEE in relativno nizkih stroškov proizvodnje. A električna vozila, proizvedena na Slovaškem, bodo večinoma namenjena izvozu, s čimer bo avtomobilska industrija v državi še naprej odvisna od izvoza.
 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov na Slovaškem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Volkswagen Slovakia A.S. 11.358,84
Kia Slovakia S. R. O. 5.311,22
Pca Slovakia S.R.O. 4.013,75
Jaguar Land Rover Slovakia S.R.O. 321,43
Renault Slovensko Spol. S R.O. 113,12


Vir: Factiva, avgust 2022.

 

Živilsko-predelovalna industrija  

Živilskopredelovalni sektor je eden največjih industrijskih sektorjev na Slovaškem, saj predstavlja 15 % celotne industrijske proizvodnje in ustvari več kot 4,3 % BDP (vključno s pijačami).

Živilskopredelovalna industrija je močno prisotna v vseh regijah Slovaške. Več kot 3.800 podjetij proizvaja široko paleto prehrambnih izdelkov, od predelave mesa, pekovskih in mlečnih izdelkov do proizvodnje različnih pijač.

 
Segmenti slovaške živilsko-predelovalne industrije 

Največje deležev živilski industriji imajo segment proizvodnje mleka (18 %), segment proizvodnje mesa (17 %), pivovarstvo (8 %), perutninarstvo (8 %) in slaščičarsko-pekovska proizvodnja (7 %).

 

Slovaška je odvisna od uvoza hrane in živilskih izdelkov

Leta 2021 je slovaški uvoz kmetijskih in živilskih izdelkov znašal 5,3 mlrd EUR, izvoz pa 3,6 mlrd EUR.

Večino, več kot 75 % hrane in živilskih izdelkov prihaja iz drugih držav EU, zlasti iz sosednjih Češke in Poljske.

Ekološka hrana je eden od perspektivnih segmentov slovaške živilske industrije. Povpraševanje po ekoloških živilih namreč hitro raste, saj narašča število potrošnikov, ki so zaradi zdravstvenih koristi ekološke hrane pripravljeni plačati tudi višjo ceno. 
 

Največja podjetja v živilsko-predelovalni industriji na Slovaškem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Nestlé Slovensko S.R.O. 223,55
Rajo S.R.O. 207,31
Mecom Group S.R.O. 179,36
Plzenský Prazdroj Slovensko A.S. 144,02
I.D.C. Holding A.S. 134,98
Heineken Slovensko A.S. 134,86
Tauris A.S. 124,31


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, avgust 2022.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje