Slovaška

Gospodarske panoge Slovaške

Priložnosti na trgu

Slovaška stabilna makroekonomska politika, strateška lega in izobražena delovna sila so dejavniki, ki na slovaški trg privabljajo številne tuje izvoznike in vlagatelje. Na slovaškem trgu prevladujejo avtomobilska, elektronska, inženirska, turistična in storitvena industrija.
 
Najbolj perspektivni sektorji za izvoznike so:


Prehrambni in kmetijski izdelki: Slovaška je zaradi svoje velikosti in podnebja odvisna od uvoza številnih svežih živilskih izdelkov. Več kot 75 % vsega kmetijskega uvoza prihaja iz držav EU, zlasti iz sosednje Češke in Poljske. Živilsko-predelovalni sektor je eden največjih industrijskih sektorjev na Slovaškem, saj predstavlja 15 % celotne industrijske proizvodnje. Največje možnosti za izvoz predstavljajo destilirane žgane pijače, vino, brezalkoholne pijače, pa tudi izdelki za pripravo hrane za živilsko-predelovalno industrijo.
 
IKT: Na Slovaškem obstaja veliko povpraševanje po izdelkih in storitvah IKT, zaradi naraščajočih naložb centralne vlade, občin, bank, zasebnih podjetij, institucij za finančne storitve in javnega sektorja. Na trgu je povpraševanje po uvedbi novih celičnih in internetnih omrežjih, shranjevanju v oblaku, rešitvah kibernetske varnosti ter vzdrževanju obstoječe omrežne strojne in programske opreme. Proizvajalci avtomobilov, inženirska podjetja ter podjetja za proizvodnjo in distribucijo energije, z uvajanjem naprednih proizvodnih tehnologij, največ prispevajo k rasti sektorja IKT.  
Zaradi pandemije COVID-19 so največje priložnosti na področju tehnologije poslovnih procesov, aplikacij za avdio-video delo na daljavo, rešitev za kibernetsko varnost, kompleksnih storitev AI za stranke, rešitvah virtualnih klicnih centrov, sistemov za shranjevanje v oblaku in aplikacijske programske opreme, kompleksnih informacijskih sistemov za elektronska plačila, informacijskih sistemov za vodstveno osebje in kompleksnih informacijskih sistemov za zavarovalnice.
 
E-trgovina: Slovaška ima eno najmlajših potrošniških baz v Evropi, kar predstavlja dobre obete za prodajo na drobno v napovedanem obdobju. EIU napoveduje, da se bo osebni razpoložljivi dohodek na prebivalca leta 2026 povečal na 19.440 USD (16.437 EUR), s 13.460 USD (11.380 EUR) v letu 2021, kar je višje kot v Romuniji, na Madžarskem in Poljskem, vendar še vedno bistveno nižje od ravni v zahodni Evropi. Po podatkih nemškega ponudnika tržnih podatkov Statista je bila e-trgovina na Slovaškem leta 2021 vredna 2,6 mlrd USD (2,19 mlrd EUR), imela pa je 2,8 mio uporabnikov. EIU napoveduje znatno razširitev e-trgovine do leta 2026, zlasti v živilskem sektorju. Slovaški potrošniki povprašujejo tudi po izdelkih večje vrednosti ter po personalizaciji izdelkov. Spletna prodaja bo v prihodnjih letih potekala predvsem prek pametnih telefonov, kot odgovor na naraščajočo penetracijo mobilnih in širokopasovnih povezav ter rast možnosti digitalnega plačila in uporabe kanalov družbenih medijev.


Gospodarstvo

Slovaška ima strateško lokacijo, saj leži v geografskem središču Evrope. Ima ima majhno, odprto gospodarstvo, ki ga poganja predvsem izvoz avtomobilov in elektronike.

Slovaška je že nekaj let regionalni prvak v neposrednih tujih naložbah, privlačna zaradi razmeroma poceni, a kvalificirane delovne sile in ugodne geografske lege.

Slovaška je med najhitreje rastočimi in najbolj dinamičnimi trgi v srednji Evropi, čeprav na splošno predstavlja majhen delež celotne regionalne prodaje podjetij.

 

Struktura BDP

Slovaški kmetijski sektor je slabo razvit. Predstavlja 3 % BDP in zaposluje okoli 4 % delovne sile. Približno 2/5 zemljišč je obdelovalnih. Glavni kmetijski pridelki v državi so žita, krompir, sladkorna pesa in grozdje. Gorsko območje Slovaške ima obsežne gozdove in pašnike, ki jih uporabljajo za intenzivno pašo ovac.

Slovaška je bogata tudi z mineralnimi viri, vključno z železom, bakrom, svincem in cinkom.

Storitveni sektor prispeva 68 % BDP in zaposluje skoraj ¾ delovne sile. V storitvenem sektorju prevladujeta segmenta trgovine in nepremičnin. Razvoj turizma bo v prihodnjih letih lahko postal pomemben tudi za slovaško gospodarstvo, saj je bil pred izbruhom pandemije COVID-19 eden najbolj dinamičnih sektorjev v državi. Močan je tudi bančni sektor države. Sestavlja ga 27 finančnih institucij, ki so v večinski lasti tujih skupin, večinoma iz Avstrije, Italije in Belgije, medtem ko so le 4 v lasti Slovakov.

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 29 % BDP in zaposluje okoli 1/5 delovne sile. Segmenti težke industrije, kot sta kovinska in jeklarska industrija, so še vedno v fazi prestrukturiranja. Industrijske panoge z visoko dodano vrednostjo, kot so elektronika, inženiring in petro-kemikalije, so nameščene v zahodnem delu države. Avtomobilska industrija in proizvodnja potrošnih izdelkov, ponujata privlačne možnosti za tuje vlagatelje.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 10,4 %. Za leto 2022 je napovedana 6,9 % rast industrijske proizvodnje, za leti 2023 in 2024 pa 4,9 %, oziroma 3,3 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na slovaškem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija

Slovaška je vodilna proizvajalka avtomobilov na prebivalca na svetu. V državi so 4 veliki svetovni proizvajalci avtomobilov odprli svoje proizvodne obrate. Volkswagen je odprl proizvodnjo v Bratislavi leta 1991, PSA Peugeot Citroën v Trnavi leta 2003, Kia Motors v Žilini leta 2004 in Jaguar Land Rover v Nitri leta 2016.

Proizvodnja avtomobilov je največja industrija na Slovaškem in predstavlja okoli 13 % BDP, približno 50 % industrijske proizvodnje in 46 % industrijskega izvoza. Je tudi eden najbolj integriranih segmentov v svetovne vrednostne verige z najvišjim deležem v regionalni trgovini, z vrednostno verigo v predelovalnih dejavnostih in 2. najvišjim deležem v celotnem gospodarstvu.

Slovaška je trenutno med vodilnimi evropskimi proizvajalkami električnih avtomobilov, takoj za Nemčijo in Francijo.
 
4 veliki proizvajalci avtomobilov na Slovaškem so leta 2020 proizvedli približno 985.000 avtomobilov, kar je -11 % manj kot v rekordnem letu 2019, ko so v državi proizvedli 1,1 mio avtomobilov ali 202 avtomobila na prebivalca. Vsi veliki 4 proizvajalci avtomobilov, Volkswagen, PSA, Kia Motors in Jaguar Land Rover, so morali zaradi izbruha pandemije, nizkega tujega povpraševanja po avtomobilih in nekaterih motenj v dobavni verigi, za 6 do 8 tednov začasno prekiniti proizvodnjo. To je povzročilo velik izpad proizvodnje, ki ga je težko hitro nadomestiti. V industriji se spopadajo z zaščitnimi ukrepi, ki so jih morali uvesti v proizvodnjo, da bi zagotovili zaščito delavcev pred širjenjem pandemije. Hkrati so se začeli kazati učinki pandemije na celotno dobavno verigo z motnjami v oskrbi z materialom in naraščajočimi cenami. Največji problem je kriza čipov, ki je prizadela celotno verigo proizvodnje in distribucije avtomobilov.

Slovaška avtomobilska industrija je v prvem polletju 2021 nekoliko okrevala. V Državi so proizvedli več kot 555.000 avtomobilov (v prvem polletju 2019 so proizvedli več kot 615.000 vozil, v prvem polletju 2020 pa več kot 420.000 avtomobilov). V Slovaškem Združenju avtomobilske industrije ocenjujejo, da bi glede na rezultate v prvem polletju, lahko v celotnem letu 2021, v državi izdelali 1 mio avtomobilov.
 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov na Slovaškem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Kia Slovakia S. R. O. 5.360,27
Mercedes-Benz Slovakia SRO 350,35
Renault Slovensko Spol. S R.O. 99,13
Peugeot Slovakia s.r.o. n/a
Škoda Auto Slovensko SRO n/a
Volkswagen Slovakia a.s. n/a


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov na Slovaškem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Mobis Slovakia S.R.O. 1.477,44
Continental Matador Rubber S.R.O. 991,82
Sas Automotive S.R.O. 849,99
Faurecia Slovakia SRO 572,34
Zf Slovakia A.S. 473,61
Yura Corporation Slovakia S.R.O. 361,62
Lear Corporation Seating Slovakia S.R.O. 316,83


Vir: Factiva, oktober 2021.

 

Turizem 

 
Prodaja storitev v nastanitvenih obratih se je na Slovaškem v letu 2021 povečala za 29 % in bo predvidoma v tem letu dosegla 355 mio EUR.

Najbolj je v času pandemije prizadet segment luksuznih hotelov, saj omejitveni ukrepi omejujejo vhodni turizem. Zato si hoteli prizadevajo privabiti čim več domačih turistov.

Na Slovaškem so bili zaradi omejitvenih ukrepov hoteli zaprti od januarja do aprila 2021. Prav tako so popotniki še vedno previdni glede potovanj v tujino, saj se pravila o potovanjih spreminjajo, prav tako nihajo stopnje okužbe s COVID-19. Zaradi nadaljevanja omejitev potovanj na Slovaškem, bo iz sosednjih držav, kot sta Češka in Poljska, pripotovalo manj potnikov, kot je bilo predhodno predvideno. Čeprav naj bi se domača potovanja povečala, pa to ne bo dovolj za nadomestitev izgube vrednosti prodaje zaradi vhodnih turistov. Domači potniki v času pandemije obiskujejo manj obljudene in manj poznane destinacije, da bi se izognili izpostavljenosti okužbam. To prinaša koristi nizko cenovnim in srednje cenovnim hotelom v manjših mestih, pri čemer domači potniki porabijo manj, kot običajno porabijo tuji turisti.
Luksuzni in prestižni hoteli, ki so še posebej odvisni od tujih turistov, so v letu 2021 zabeležili največji upad prodaje. Tudi v prihodnje naj bi prodaja v prestižnih hotelih in zdraviliščih upadala. Velike izgube beležijo tudi hoteli na letališčih in tisti hoteli, ki so namenjeni predvsem poslovnemu turizmu. Hoteli in moteli, ki so namenjeni domačim turistom, naj bi se kratkoročno prodaja povečala.

Analitiki napovedujejo, da bo prodaja storitev v nastanitvenih obratih v prihodnjih 5 letih rasla po 16 % povprečni letni stopnji (oziroma 14 % ob predpostavki nespremenjenih cen), ter leta 2026 dosegla vrednost 745 mio EUR.
 

Tržni deleži v slovaškem hotelirskem sektorju glede na MPC v letu 2021 (v %)Vir: Euromonitor International
 
Razmere, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, pa spodbujajo rast spletnih ponudnikov potovanj. Spletna prodaja potovanj se je na Slovaškem v letu 2021 povečala za 35 % in bo v tem letu predvidoma dosegla 255 mio EUR.

Tudi v tem segmentu se ponudniki osredotočajo na domače turiste, da bi izravnali nizko povpraševanje s strani mednarodnih potovanj. Slovaški potrošniki v času pandemije načrtujejo počitnice bližje domu, z visokim deležem domačih cestnih potovanj na kratke razdalje. Priljubljena so tudi potovanja v sosednje države, kot so Hrvaška, Češka in Italija.

Spremenile so se tudi prioritete potrošnikov pri rezervaciji počitnic. Potrošniki si zlasti želijo možnost enostavnega spreminjanja ali preklica svojih rezervacij in pričakujejo, da bodo spletne platforme omogočale pregled pogojev odpovedi, postopkov vračila kupnine in možnosti zavarovanja. Veliko potnikov ne opravi rezervacije, če ti pogoji niso izpolnjeni. Turistične agencije in spletni ponudniki so potrošnikom izdali tudi bone za njihova odpovedana potovanja v letu 2020, ki jih lahko uporabijo za prihodnja potovanja.

Analitiki napovedujejo, da bo spletna prodaja potovanj na Slovaškem v prihodnjih 5 letih beležila 22 % povprečno letno rast (oziroma 20 % ob predpostavki nespremenjenih cen), ter leta 2026 dosegla vrednost 698 mio EUR.
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Slovaškem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Tatry mountain resorts as 110,83
Bardejovské Kúpele A. S. 10,22
Sorea Spol. S R.O. 9,23
Bhp Tatry S. R. O. 6,95
Carlton Property S. R. O. 6,82
Grand Hotel Permon S.R.O. 6,68
Property Holding A.S. 4,94


Največje turistične agencije na Slovaškem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Pelicantravel.Com S.R.O. 89,91
Qualitravel Cestovná Agentúra S.R.O. 11,94
Via France S.R.O. 8,02
Tucan S.R.O. 5,35
Ski Travel - Proevents S.R.O. 2,78
Btto S. R. O. 2,02
Tripex S. R. O. 1,94


Vir: Factiva, oktober 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje