Slovaška

Poslovno sodelovanje Slovenije s Slovaško

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Slovaške v balgovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
16 16 14 15 16

Slovenija je v letu 2023 na Slovaško izvozila za 718 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 685 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 1.403 mio EUR.
S tem se je Slovaška lani uvrstila na 16. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Slovaško 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 499.696 574.472 1.074.168 -74.777
2019 537.139 608.850 1.145.989 -71.712
2020 525.287 544.986 1.070.273 -19.698
2021 559.139 698.119 1.257.258 -138.981
2022 743.003 775.606 1.518.608 -32.603
2023 717.894 685.137 1.403.032 32.757
2024* 117.817 107.322 225.138 10.495


Blagovna menjava med Slovenijo in Slovaško 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).       
 

Slovenski izvoz na Slovaško v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 137.130 Farmacevtski proizvodi
13 % 93.704 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 89.615 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 84.592 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 47.424 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 21.235 Izdelki iz železa in jekla


Slovenski uvoz iz Slovaške v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 162.381 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
16 % 112.307 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 52.954 Železo in jeklo
7 % 48.634 Aluminij in aluminijasti izdelki
7 % 48.396 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 21.707 Izdelki iz železa in jeklaVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Slovaško - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BSKCZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BSKIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Slovaške republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva (BSKKIG)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni trgovini in plačilih
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi (BSKIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju zdravstva
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško
 • Pogodba o sodelovanju pri odkrivanju kršitev carinskih in , deviznih , predpisov
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Slovaške republike o vzajemnem zastopanju diplomatskih predstavništev in konzulatov obeh držav v vizumskih postopkih
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 

Poglejte si tudi: