Slovaška

Poslovno sodelovanje Slovenije s Slovaško

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Slovaško 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 392.881 345.272 738.154 47.609
2014 394.645 324.436 719.081 70.209
2015 462.072 350.997 813.069 111.075
2016 473.583 411.147 884.729 62.436
2017 499.786 488.264 988.051 11.522
2018 499.696 574.472 1.074.168 -74.777
2019* 331.846 365.065 696.911 -33.219


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Slovaško 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno okt 2019).

Slovenski izvoz na Slovaško v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
13 % 65.171 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 59.726 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 50.378 Farmacevtski proizvodi
10 % 48.326 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
7 % 32.577 Železo in jeklo
6 % 30.015 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


 

Slovenski uvoz iz Slovaške v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 113.195 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 99.129 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 36.424 Železo in jeklo
6 % 34.493 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
5 % 30.852 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 21.372 Aluminij in aluminijasti izdelki


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Slovaško - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško Republiko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BSKCZ)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij (BSKSZI)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BSKIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Slovaške republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva (BSKKIG)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o medsebojni trgovini in plačilih
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko (BSKPT)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi (BSKIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške Republike o sodelovanju na področju zdravstva
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z nekdanjo Češko in Slovaško federativno republiko, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Slovaško
 • Pogodba o sodelovanju pri odkrivanju kršitev carinskih in , deviznih , predpisov
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Slovaške republike o vzajemnem zastopanju diplomatskih predstavništev in konzulatov obeh držav v vizumskih postopkih
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih družinskih članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk