The Spirit of Slovenian Mobility: Adventure Mobility - vabilo na spletni dogodek, 23.9.2021

četrtek, 26. avgust 2021

Obvestilo, 8.9.2021

Spletni dogodek s področja mobilnosti "Adventure Mobility" je prestavljen ter združen skupaj z dogodkom "Logistics" in bo potekal v sredo, 13. oktobra 2021 ob 10. uri.

 

SPIRIT Slovenija, javna agencija vabi inovativna slovenska podjetja s področja mobilnosti k sodelovanju na četrtem spletnem dogodku z naslovom “Adventure Mobility”, ki bo potekal v četrtek, 23. septembra 2021, ob 10.00 uri.
 
Tokratni dogodek je  del serije petih dogodkov na temo mobilnosti z naslovom “The Spirit of Slovenian Mobility”, ki se bodo zvrstili od maja do oktobra 2021.
 
Namenjen je slovenskim podjetjem kot tudi potencialnim tujim poslovnim partnerjem in tujim investitorjem. Na dogodku se bodo predstavile najprodornejše rešitve, tehnologije in storitve slovenskih podjetij. Vsi udeleženci bodo imeli možnost sodelovanja v razpravi.
 
K sodelovanju vabimo slovenska podjetja, ki:
  • delujejo na področju, ki je povezan s temo dogodka »Adventure Mobility« in že aktivno prodajajo izdelke ali storitve na področju mobilnosti neposredno ali posredno povezane s preživljanjem prostega časa in turizmom,
  • izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva, ki so skrb za okolje (zeleno), ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta (ustvarjalno) in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti (pametno),
  • že izvažajo zgoraj navedene prebojne rešitve / tehnologije / storitve na vsaj en tuji trg.
 
 
Na dogodku se bo lahko skupno predstavilo največ 7 slovenskih podjetij. Na podlagi zgoraj navedenih kriterijev bo SPIRIT Slovenija skupaj s soorganizatorjem dogodka AV Living LAB naredil končni izbor skupno sedmih podjetij. Podjetja, ki se bodo predstavljala na spletnem dogodku pa bodo izvedla predstavitev svojih prebojnih rešitev in storitev (v angleškem jeziku).

Končna predstavitev izbranih podjetij bo usklajena s SPIRIT Slovenija in soorganizatorjem. 
 

Prijava

 
Podjetja, ki želijo predstaviti na dogodku svoje prebojne rešitve, tehnologije ali storitve s področja “Adventure Mobility”, lahko oddajo svojo prijavo preko elektronske prijavnice.
 
V prijavnici (rubrike dodatna vprašanja) morajo zainteresirana podjetja obvezno opisati/dodati tudi slednje:
  • tržni naziv in kratek opis posamezne prebojne rešitve, tehnologije ali storitve,
  • utemeljitev, zakaj je navedena rešitev, tehnologija ali storitev visoko prebojna in konkurenčna  (npr. posebni dosežki, skrb za okolje, ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo človeškega talenta in učinkovite rešitve za doseganje konkurenčne prednosti),
  • izvoz izdelkov in storitev mobilnosti, ki so neposredno ali posredno povezane s preživljanjem prostega časa in turizmom (»Advanture Mobility«), na tuje trge,
  • prilogo – povezava do videa ali spletne strani podjetja.
 
Rok za prijavo podaljšujemo iz četrtka, 2. septembra 2021, na torek, 7. septembra 2021.
 
Udeležba na dogodku je brezplačna.
 
Naslednji dogodek, ki se bo zvrstil na to temo mobilnost v Sloveniji, bo v mesecu oktobru na temo logistike v mobilnosti («The Best from Logistics«).
 
 

Dodatne informacije

Tjaša Fras, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5891 872, e-mail: tjasa.fras@spiritslovenia.si
Mojca Bec Inkret, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5309 811, email: mojca.becinkret@spiritslovenia.si