Titanov dioksid – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 20. november 2023
V Uradnem listu EU C dne 13. 11. 2023 (C/2023/786) je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka na uvoz titanovega dioksida s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi je titanov dioksid s kemično formulo TiO2 v vseh oblikah, kot titanovi oksidi ali v pigmentih in preparatih na osnovi titanovega dioksida, ki vsebujejo najmanj 80 mas. % titanovega dioksida, računano na suho snov, z vsemi vrstami delcev. Razvrščen je pod registrskima številkama Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (CAS RN) 12065–65–5 in 13463–67–7.

Izdelek se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 2823 00 00 in 3206 11 00 (oznaki TARIC 2823 00 00 10 in 2823 00 00 30).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.
 
Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AD696.