Tkane in/ali šivane tkanine iz steklenih vlaken s poreklom iz Kitajske in Egipta – začetek protidampinškega postopka

četrtek, 21. februar 2019
V Uradnem listu EU, serija C, št. 68 z dne 21.2.2019 je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Kitajske in Egipt.

Izdelek v tej preiskavi so tkane in/ali šivane tkanine iz rovinga ali preje iz brezkončnih steklenih vlaken, razen izdelkov, ki so impregnirani ali predhodno impregnirani, in razen tkanin z odprto mrežno strukturo z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2. Trenutno se uvrščajo pod oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 in ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 in 7019 90 00 80).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.

Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinške dajatve.