Tkanine iz steklenih vlaken – dokončna izravnalna dajatev na uvoz iz Egipta in Kitajske

četrtek, 18. junij 2020
V Uradnem listu EU L 189 z dne 15.6.2020 je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/776 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/492 o uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih tkanih in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta.
 
Dokončne izravnalne dajatve so uvedene na uvoz tkanih in/ali šivanih tkanin iz rovinga in/ali preje iz brezkončnih steklenih vlaken, z drugimi elementi ali brez njih, s poreklom iz Kitajske in Egipta, razen izdelkov, ki so impregnirani ali predhodno impregnirani, in razen tkanin z odprto mrežno strukturo z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m 2 , ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 in ex 7019 90 00.

Stopnje dokončne izravnalne dajatve znašajo za Egipt 10,9% ter za Kitajsko 17%, 24,8% oziroma 30,7%, odvisno od proizvajalca.

Z izvedbeno uredbo se hkrati prilagodijo tudi  nekatere višine proti-dampinške dajatve na uvoz zadevnih tkanih iz steklenih vlaken, ki so začele veljati 7. aprila 2020.
 
Izvedbena uredba je začela veljati dan po objavi v Uradnem listu EU.