Tkanine iz steklenih vlaken – uvedba registracije uvoza iz Kitajske in Egipta

ponedeljek, 01. januar 0001
V Uradnem listu EU, serija L, št. 16 z dne 21.1.2020, je bila objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/44 o obvezni registraciji uvoza nekaterih tkanin in/ali šivanih tkanin iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta.
 
Predmet obvezne registracije uvoza so tkane in/ali šivane tkanine iz rovinga in/ali preje iz brezkončnih steklenih vlaken, z drugimi elementi ali brez njih, razen izdelkov, ki so impregnirani ali predhodno impregnirani, in razen tkanin z odprto mrežno strukturo z velikostjo celice več kot 1,8 mm po dolžini in širini ter težo več kot 35 g/m2, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 in ex 7019 90 00 (oznake TARIC 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 in 7019 90 00 80), ter s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Egipta.
 
Registracija uvoza je ukrep v okviru protidampinške oziroma protisubvncijske preiskave, na podlagi katerega bi se lahko dajatve (če bodo uvedene) zaračunale za nazaj, torej na uvoz zadevnih proizvodov, opravljen od datuma začetka veljavnosti registracije uvoza dalje.
 
Vse zainteresirane strani so hkrati pozvane, da pisno izrazijo svoja stališča.
 
Več o protisubvencijski preiskavi zadevnih proizvodov: AS656.

Kontakt za morebitne dodatne informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Marjeta Bajt, marjeta.bajt@gov.si.